Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autosenteret Brandbu AS
Juridisk navn:  Autosenteret Brandbu AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61334335
Torgvegen 1 Torgvegen 1 Fax: 61335410
2760 Brandbu 2760 Brandbu
Fylke: Kommune:
Oppland Gran
Org.nr: 975259145
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/14/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.35%
Resultat  
  
-64.05%
Egenkapital  
  
15.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.592.000 8.622.000 8.617.000 8.573.000 8.246.000
Resultat: 215.000 598.000 460.000 163.000 162.000
Egenkapital: 1.274.000 1.106.000 643.000 296.000 199.000
Regnskap for  Autosenteret Brandbu AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.592.000 8.622.000 8.617.000 8.573.000 8.246.000
Driftskostnader -8.375.000 -8.017.000 -8.138.000 -8.398.000 -8.052.000
Driftsresultat 217.000 605.000 479.000 176.000 195.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -20.000 -14.000 -33.000
Finans -1.000 -6.000 -19.000 -14.000 -33.000
Resultat før skatt 215.000 598.000 460.000 163.000 162.000
Skattekostnad -48.000 -135.000 -113.000 -66.000 -35.000
Årsresultat 167.000 463.000 347.000 97.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 196.000 260.000 146.000 127.000 308.000
Sum omløpsmidler 2.198.000 1.965.000 1.798.000 1.510.000 1.305.000
Sum eiendeler 2.394.000 2.225.000 1.944.000 1.637.000 1.613.000
Sum opptjent egenkapital 1.174.000 1.006.000 543.000 196.000 99.000
Sum egenkapital 1.274.000 1.106.000 643.000 296.000 199.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 28.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.120.000 1.118.000 1.302.000 1.313.000 1.415.000
Sum gjeld og egenkapital 2.394.000 2.224.000 1.945.000 1.637.000 1.614.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.114.000 8.165.000 8.178.000 8.131.000 7.865.000
Andre inntekter 478.000 456.000 438.000 442.000 381.000
Driftsinntekter 8.592.000 8.622.000 8.617.000 8.573.000 8.246.000
Varekostnad -3.872.000 -4.066.000 -4.097.000 -4.219.000 -4.180.000
Lønninger -2.307.000 -2.114.000 -1.968.000 -1.957.000 -1.805.000
Avskrivning -79.000 -69.000 -56.000 -181.000 -168.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.117.000 -1.768.000 -2.017.000 -2.041.000 -1.899.000
Driftskostnader -8.375.000 -8.017.000 -8.138.000 -8.398.000 -8.052.000
Driftsresultat 217.000 605.000 479.000 176.000 195.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -20.000 -14.000 -33.000
Finans -1.000 -6.000 -19.000 -14.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 167.000 463.000 347.000 97.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 196.000 260.000 146.000 127.000 308.000
Sum varige driftsmidler 196.000 260.000 146.000 127.000 308.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 196.000 260.000 146.000 127.000 308.000
Varebeholdning 508.000 448.000 551.000 565.000 633.000
Kundefordringer 87.000 39.000 82.000 64.000 77.000
Andre fordringer 40.000 10.000 21.000 12.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.562.000 1.467.000 1.144.000 869.000 580.000
Sum omløpsmidler 2.198.000 1.965.000 1.798.000 1.510.000 1.305.000
Sum eiendeler 2.394.000 2.225.000 1.944.000 1.637.000 1.613.000
Sum opptjent egenkapital 1.174.000 1.006.000 543.000 196.000 99.000
Sum egenkapital 1.274.000 1.106.000 643.000 296.000 199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 140.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 28.000 0
Leverandørgjeld 469.000 314.000 501.000 534.000 588.000
Betalbar skatt 48.000 135.000 113.000 66.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 208.000 233.000 154.000 203.000 141.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 394.000 436.000 534.000 511.000 510.000
Sum kortsiktig gjeld 1.120.000 1.118.000 1.302.000 1.313.000 1.415.000
Sum gjeld og egenkapital 2.394.000 2.224.000 1.945.000 1.637.000 1.614.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.078.000 847.000 496.000 197.000 -110.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 1 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1 0.8 0.5
Soliditet 53.2 49.7 33.1 18.1 12.3
Resultatgrad 2.5 7 5.6 2.1 2.4
Rentedekningsgrad 108.5 86.4 23.9 12.6 5.9
Gjeldsgrad 0.9 1 2 4.5 7.1
Total kapitalrentabilitet 9.1 27.2 24.7 10.8 12.1
Signatur
21.11.2017
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
21.11.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex