Autosenteret Bjørkmyr AS
Juridisk navn:  Autosenteret Bjørkmyr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73962540
Nordslettvegen 2 Nordslettvegen 2 Fax: 73962541
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 962240623
Aksjekapital: 887.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/20/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Experto Credite Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.98%
Resultat  
  
-306.35%
Egenkapital  
  
-12.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.945.000 6.681.000 6.923.000 8.268.000 4.794.000
Resultat: -130.000 63.000 -133.000 623.000 -29.000
Egenkapital: 872.000 1.002.000 994.000 1.129.000 681.000
Regnskap for  Autosenteret Bjørkmyr AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.945.000 6.681.000 6.923.000 8.268.000 4.794.000
Driftskostnader -5.078.000 -6.613.000 -7.032.000 -7.634.000 -4.816.000
Driftsresultat -134.000 67.000 -110.000 633.000 -22.000
Finansinntekter 5.000 5.000 3.000 1.000 10.000
Finanskostnader -1.000 -8.000 -27.000 -11.000 -17.000
Finans 4.000 -3.000 -24.000 -10.000 -7.000
Resultat før skatt -130.000 63.000 -133.000 623.000 -29.000
Skattekostnad 0 -55.000 -3.000 -175.000 0
Årsresultat -130.000 8.000 -135.000 448.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 7.000 11.000
Sum omløpsmidler 1.679.000 2.138.000 1.972.000 2.650.000 2.287.000
Sum eiendeler 1.679.000 2.138.000 1.972.000 2.657.000 2.298.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 115.000 107.000 242.000 -206.000
Sum egenkapital 872.000 1.002.000 994.000 1.129.000 681.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Sum kortsiktig gjeld 788.000 1.116.000 958.000 1.508.000 1.617.000
Sum gjeld og egenkapital 1.680.000 2.138.000 1.972.000 2.657.000 2.298.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.968.000 6.646.000 6.923.000 8.207.000 4.794.000
Andre inntekter -23.000 35.000 0 60.000 0
Driftsinntekter 4.945.000 6.681.000 6.923.000 8.268.000 4.794.000
Varekostnad -4.683.000 -6.219.000 -6.536.000 -7.114.000 -4.495.000
Lønninger -12.000 -2.000 -7.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 -4.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -383.000 -392.000 -485.000 -513.000 -314.000
Driftskostnader -5.078.000 -6.613.000 -7.032.000 -7.634.000 -4.816.000
Driftsresultat -134.000 67.000 -110.000 633.000 -22.000
Finansinntekter 5.000 5.000 3.000 1.000 10.000
Finanskostnader -1.000 -8.000 -27.000 -11.000 -17.000
Finans 4.000 -3.000 -24.000 -10.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -130.000 8.000 -135.000 448.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 4.000 11.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 4.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 7.000 11.000
Varebeholdning 1.232.000 1.648.000 1.658.000 2.393.000 1.410.000
Kundefordringer 0 35.000 183.000 25.000 16.000
Andre fordringer 177.000 0 0 75.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 455.000 131.000 157.000 861.000
Sum omløpsmidler 1.679.000 2.138.000 1.972.000 2.650.000 2.287.000
Sum eiendeler 1.679.000 2.138.000 1.972.000 2.657.000 2.298.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 115.000 107.000 242.000 -206.000
Sum egenkapital 872.000 1.002.000 994.000 1.129.000 681.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 -1.000 -1.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Leverandørgjeld 0 -9.000 30.000 -4.000 19.000
Betalbar skatt 0 55.000 0 178.000 -17.000
Skyldig offentlige avgifter 58.000 66.000 -37.000 1.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 729.000 1.004.000 966.000 1.333.000 1.603.000
Sum kortsiktig gjeld 788.000 1.116.000 958.000 1.508.000 1.617.000
Sum gjeld og egenkapital 1.680.000 2.138.000 1.972.000 2.657.000 2.298.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 891.000 1.022.000 1.014.000 1.142.000 670.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 2.1 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.3 0.2 0.6
Soliditet 51.9 46.9 50.4 42.5 29.6
Resultatgrad -2.7 1 -1.6 7.7 -0.5
Rentedekningsgrad 8.4 -4.1 57.6 -0.7
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1 1.4 2.4
Total kapitalrentabilitet -7.7 3.4 -5.4 23.9 -0.5
Signatur
19.04.2012
STYRETS FORMANN, DAGLIG LEDER.
Prokurister
19.04.2012
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex