Autosenteret Aukra AS
Juridisk navn:  Autosenteret Aukra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71174126
Fax: 71174828
6480 Aukra 6480 Aukra
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Aukra
Org.nr: 939241388
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/16/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Hetor Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.59%
Resultat  
  
-89.19%
Egenkapital  
  
-10.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.657.000 17.100.000 18.072.000 19.344.000 19.551.000
Resultat: -140.000 -74.000 58.000 248.000 145.000
Egenkapital: 921.000 1.034.000 1.094.000 1.229.000 1.053.000
Regnskap for  Autosenteret Aukra AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.657.000 17.100.000 18.072.000 19.344.000 19.551.000
Driftskostnader -16.768.000 -17.170.000 -18.010.000 -19.099.000 -19.407.000
Driftsresultat -111.000 -69.000 61.000 246.000 143.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 3.000 4.000
Finanskostnader -30.000 -8.000 -5.000 -1.000 -2.000
Finans -30.000 -6.000 -3.000 2.000 2.000
Resultat før skatt -140.000 -74.000 58.000 248.000 145.000
Skattekostnad 28.000 14.000 -17.000 -71.000 -41.000
Årsresultat -112.000 -60.000 41.000 177.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.000 87.000 95.000 255.000 407.000
Sum omløpsmidler 1.330.000 1.390.000 1.512.000 1.515.000 1.390.000
Sum eiendeler 1.431.000 1.477.000 1.607.000 1.770.000 1.797.000
Sum opptjent egenkapital 821.000 934.000 994.000 1.129.000 953.000
Sum egenkapital 921.000 1.034.000 1.094.000 1.229.000 1.053.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 510.000 443.000 512.000 541.000 744.000
Sum gjeld og egenkapital 1.431.000 1.477.000 1.606.000 1.770.000 1.797.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.640.000 17.088.000 18.038.000 19.326.000 19.539.000
Andre inntekter 18.000 12.000 34.000 18.000 11.000
Driftsinntekter 16.657.000 17.100.000 18.072.000 19.344.000 19.551.000
Varekostnad -14.597.000 -15.110.000 -15.900.000 -16.884.000 -16.920.000
Lønninger -1.223.000 -1.199.000 -1.401.000 -1.361.000 -1.575.000
Avskrivning -14.000 -22.000 -80.000 -148.000 -145.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -934.000 -839.000 -629.000 -706.000 -767.000
Driftskostnader -16.768.000 -17.170.000 -18.010.000 -19.099.000 -19.407.000
Driftsresultat -111.000 -69.000 61.000 246.000 143.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 3.000 4.000
Finanskostnader -30.000 -8.000 -5.000 -1.000 -2.000
Finans -30.000 -6.000 -3.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Årsresultat -112.000 -60.000 41.000 177.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 90.000 62.000 48.000 44.000 38.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 25.000 47.000 212.000 369.000
Sum varige driftsmidler 11.000 25.000 47.000 212.000 369.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 101.000 87.000 95.000 255.000 407.000
Varebeholdning 428.000 444.000 415.000 356.000 462.000
Kundefordringer 29.000 93.000 27.000 13.000 28.000
Andre fordringer 101.000 49.000 20.000 18.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 772.000 804.000 1.050.000 1.129.000 861.000
Sum omløpsmidler 1.330.000 1.390.000 1.512.000 1.515.000 1.390.000
Sum eiendeler 1.431.000 1.477.000 1.607.000 1.770.000 1.797.000
Sum opptjent egenkapital 821.000 934.000 994.000 1.129.000 953.000
Sum egenkapital 921.000 1.034.000 1.094.000 1.229.000 1.053.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 214.000 132.000 180.000 194.000 295.000
Betalbar skatt 0 0 22.000 77.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000 104.000 144.000 128.000 158.000
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 213.000 207.000 167.000 142.000 171.000
Sum kortsiktig gjeld 510.000 443.000 512.000 541.000 744.000
Sum gjeld og egenkapital 1.431.000 1.477.000 1.606.000 1.770.000 1.797.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 820.000 947.000 1.000.000 974.000 646.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.1 3 2.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 2.1 2.2 1.3
Soliditet 64.4 7 68.1 69.4 58.6
Resultatgrad -0.7 -0.4 0.3 1.3 0.7
Rentedekningsgrad -3.7 -8.6 12.2 249.0 73.5
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.5 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet -7.8 -4.5 3.9 14.1 8.2
Signatur
06.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex