Autosenteret AS
Juridisk navn:  Autosenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52723035
Sofie Steinnes'Veg 9 Sofie Steinnes'Veg 9 Fax: 51788651
4352 Kleppe 4352 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 985204209
Aksjekapital: 9.900.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.12%
Resultat  
  
-0.2%
Egenkapital  
  
0.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.133.000 2.010.000 2.069.000 1.999.000 1.673.000
Resultat: 994.000 996.000 1.163.000 1.157.000 829.000
Egenkapital: 13.697.000 13.674.000 12.910.000 12.031.000 11.172.000
Regnskap for  Autosenteret AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.133.000 2.010.000 2.069.000 1.999.000 1.673.000
Driftskostnader -998.000 -885.000 -773.000 -674.000 -636.000
Driftsresultat 1.135.000 1.125.000 1.296.000 1.326.000 1.037.000
Finansinntekter 12.000 19.000 11.000 24.000 21.000
Finanskostnader -153.000 -148.000 -144.000 -193.000 -230.000
Finans -141.000 -129.000 -133.000 -169.000 -209.000
Resultat før skatt 994.000 996.000 1.163.000 1.157.000 829.000
Skattekostnad -222.000 -231.000 -284.000 -298.000 -224.000
Årsresultat 773.000 765.000 879.000 859.000 605.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.806.000 18.401.000 16.391.000 16.922.000 17.523.000
Sum omløpsmidler 2.356.000 2.188.000 2.075.000 502.000 734.000
Sum eiendeler 20.162.000 20.589.000 18.466.000 17.424.000 18.257.000
Sum opptjent egenkapital 3.797.000 3.774.000 3.010.000 2.131.000 1.272.000
Sum egenkapital 13.697.000 13.674.000 12.910.000 12.031.000 11.172.000
Sum langsiktig gjeld 5.394.000 5.262.000 5.107.000 4.982.000 6.808.000
Sum kortsiktig gjeld 1.070.000 1.653.000 450.000 411.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 20.161.000 20.589.000 18.467.000 17.424.000 18.258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.133.000 2.010.000 2.069.000 1.999.000 1.673.000
Driftsinntekter 2.133.000 2.010.000 2.069.000 1.999.000 1.673.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -699.000 -607.000 -602.000 -601.000 -560.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -299.000 -278.000 -171.000 -73.000 -76.000
Driftskostnader -998.000 -885.000 -773.000 -674.000 -636.000
Driftsresultat 1.135.000 1.125.000 1.296.000 1.326.000 1.037.000
Finansinntekter 12.000 19.000 11.000 24.000 21.000
Finanskostnader -153.000 -148.000 -144.000 -193.000 -230.000
Finans -141.000 -129.000 -133.000 -169.000 -209.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 0 0 0 0
Årsresultat 773.000 765.000 879.000 859.000 605.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 17.806.000 18.401.000 16.391.000 16.922.000 17.523.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.806.000 18.401.000 16.391.000 16.922.000 17.523.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.806.000 18.401.000 16.391.000 16.922.000 17.523.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 0 0 0 2.000
Andre fordringer 0 511.000 10.000 10.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.344.000 1.677.000 2.065.000 492.000 724.000
Sum omløpsmidler 2.356.000 2.188.000 2.075.000 502.000 734.000
Sum eiendeler 20.162.000 20.589.000 18.466.000 17.424.000 18.257.000
Sum opptjent egenkapital 3.797.000 3.774.000 3.010.000 2.131.000 1.272.000
Sum egenkapital 13.697.000 13.674.000 12.910.000 12.031.000 11.172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 155.000 175.000 166.000 185.000 204.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.394.000 5.262.000 5.107.000 4.982.000 6.808.000
Leverandørgjeld 4.000 1.424.000 91.000 4.000 0
Betalbar skatt 242.000 223.000 303.000 316.000 206.000
Skyldig offentlige avgifter 67.000 0 49.000 84.000 65.000
Utbytte -750.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.070.000 1.653.000 450.000 411.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 20.161.000 20.589.000 18.467.000 17.424.000 18.258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.286.000 535.000 1.625.000 91.000 456.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.3 4.6 1.2 2.6
Likviditetsgrad 2 2.2 1.3 4.6 1.3 2.7
Soliditet 67.9 66.4 69.9 69.0 61.2
Resultatgrad 53.2 5 62.6 66.3 62.0
Rentedekningsgrad 7.4 7.6 9 7.0 4.6
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.7 5.6 7.1 7.7 5.8
Signatur
29.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex