Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autosenteret AS
Juridisk navn:  Autosenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52723035
C/O Odd-Geir Bjelland Utsiragata 8B C/O Odd-Geir Bjelland Utsiragata 8B Fax: 52721088
5537 Haugesund 5537 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 918078290
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/22/1978
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-85.01%
Resultat  
  
91.53%
Egenkapital  
  
-129.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 73.000 487.000 456.000 1.477.000 1.259.000
Resultat: -41.000 -484.000 -63.000 -806.000 241.000
Egenkapital: -9.000 31.000 407.000 458.000 1.053.000
Regnskap for  Autosenteret AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 73.000 487.000 456.000 1.477.000 1.259.000
Driftskostnader -200.000 -949.000 -507.000 -2.273.000 -1.018.000
Driftsresultat -128.000 -461.000 -52.000 -796.000 241.000
Finansinntekter 118.000 0 0 0 11.000
Finanskostnader -31.000 -22.000 -12.000 -11.000 -11.000
Finans 87.000 -22.000 -12.000 -11.000 0
Resultat før skatt -41.000 -484.000 -63.000 -806.000 241.000
Skattekostnad 1.000 108.000 12.000 211.000 -65.000
Årsresultat -41.000 -376.000 -51.000 -595.000 176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 244.000 458.000 414.000 511.000 244.000
Sum omløpsmidler 555.000 455.000 451.000 691.000 1.145.000
Sum eiendeler 799.000 913.000 865.000 1.202.000 1.389.000
Sum opptjent egenkapital -109.000 -69.000 307.000 358.000 953.000
Sum egenkapital -9.000 31.000 407.000 458.000 1.053.000
Sum langsiktig gjeld 386.000 363.000 101.000 185.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 423.000 519.000 358.000 558.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 800.000 913.000 866.000 1.201.000 1.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 402.000 397.000 1.465.000 955.000
Andre inntekter 73.000 84.000 59.000 13.000 303.000
Driftsinntekter 73.000 487.000 456.000 1.477.000 1.259.000
Varekostnad -1.000 -393.000 -188.000 -1.185.000 -703.000
Lønninger -22.000 -21.000 -22.000 -403.000 -30.000
Avskrivning -52.000 -92.000 -108.000 -156.000 -126.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -125.000 -443.000 -189.000 -529.000 -159.000
Driftskostnader -200.000 -949.000 -507.000 -2.273.000 -1.018.000
Driftsresultat -128.000 -461.000 -52.000 -796.000 241.000
Finansinntekter 118.000 0 0 0 11.000
Finanskostnader -31.000 -22.000 -12.000 -11.000 -11.000
Finans 87.000 -22.000 -12.000 -11.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 -376.000 -51.000 -595.000 176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 193.000 193.000 85.000 73.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 23.000 23.000 62.000 105.000 149.000
Driftsløsøre 0 215.000 267.000 333.000 95.000
Sum varige driftsmidler 23.000 238.000 330.000 438.000 244.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 28.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 244.000 458.000 414.000 511.000 244.000
Varebeholdning 49.000 49.000 49.000 100.000 401.000
Kundefordringer 327.000 357.000 359.000 368.000 297.000
Andre fordringer 55.000 45.000 32.000 206.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 5.000 11.000 17.000 337.000
Sum omløpsmidler 555.000 455.000 451.000 691.000 1.145.000
Sum eiendeler 799.000 913.000 865.000 1.202.000 1.389.000
Sum opptjent egenkapital -109.000 -69.000 307.000 358.000 953.000
Sum egenkapital -9.000 31.000 407.000 458.000 1.053.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 138.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 386.000 363.000 101.000 185.000 138.000
Leverandørgjeld 20.000 24.000 67.000 254.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 60.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 35.000 10.000 39.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 391.000 460.000 282.000 265.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 423.000 519.000 358.000 558.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 800.000 913.000 866.000 1.201.000 1.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 132.000 -64.000 93.000 133.000 948.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 1.3 1.2 5.8
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 1.1 1.1 3.8
Soliditet -1.1 3.4 4 38.1 75.9
Resultatgrad -175.3 -94.7 -11.4 -53.9 19.1
Rentedekningsgrad -4.1 -4.3 -72.4 22.9
Gjeldsgrad -89.9 28.5 1.1 1.6 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.3 -50.5 -66.3 18.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex