Autosenteret Ørsta As
Juridisk navn:  Autosenteret Ørsta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 249 Mosflatevegen 4 Fax:
6151 Ørsta 6154 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ørsta
Org.nr: 998360757
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
189.02%
Resultat  
  
1730%
Egenkapital  
  
2.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.263.000 437.000 163.000 226.000 388.000
Resultat: 366.000 20.000 28.000 91.000 116.000
Egenkapital: 90.000 88.000 73.000 51.000 164.000
Regnskap for  Autosenteret Ørsta As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.263.000 437.000 163.000 226.000 388.000
Driftskostnader -898.000 -420.000 -135.000 -134.000 -276.000
Driftsresultat 366.000 18.000 28.000 90.000 112.000
Finansinntekter 0 2.000 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 2.000 0 1.000 3.000
Resultat før skatt 366.000 20.000 28.000 91.000 116.000
Skattekostnad -84.000 -5.000 -7.000 -24.000 -31.000
Årsresultat 282.000 15.000 21.000 67.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 496.000 265.000 120.000 386.000 521.000
Sum eiendeler 570.000 265.000 120.000 386.000 521.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 58.000 43.000 21.000 134.000
Sum egenkapital 90.000 88.000 73.000 51.000 164.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 3.000 0 7.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 174.000 47.000 328.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 569.000 265.000 120.000 386.000 520.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.223.000 426.000 55.000 226.000 388.000
Andre inntekter 41.000 11.000 109.000 0 0
Driftsinntekter 1.263.000 437.000 163.000 226.000 388.000
Varekostnad -830.000 -224.000 -80.000 -106.000 -235.000
Lønninger 0 0 0 -9.000 0
Avskrivning -4.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -196.000 -55.000 -19.000 -41.000
Driftskostnader -898.000 -420.000 -135.000 -134.000 -276.000
Driftsresultat 366.000 18.000 28.000 90.000 112.000
Finansinntekter 0 2.000 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 2.000 0 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -280.000 0 0 -180.000 0
Årsresultat 282.000 15.000 21.000 67.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 74.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 74.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 74.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 217.000 52.000 47.000 142.000 319.000
Andre fordringer 0 100.000 25.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 278.000 113.000 48.000 244.000 200.000
Sum omløpsmidler 496.000 265.000 120.000 386.000 521.000
Sum eiendeler 570.000 265.000 120.000 386.000 521.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 58.000 43.000 21.000 134.000
Sum egenkapital 90.000 88.000 73.000 51.000 164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 3.000 0 7.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 280.000 0 0 180.000 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 3.000 0 7.000 20.000
Leverandørgjeld 82.000 28.000 27.000 99.000 294.000
Betalbar skatt 80.000 2.000 14.000 37.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 0 0 11.000 0
Utbytte -280.000 0 0 -180.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 144.000 5.000 0 32.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 174.000 47.000 328.000 336.000
Sum gjeld og egenkapital 569.000 265.000 120.000 386.000 520.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 91.000 73.000 58.000 185.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 2.6 1.2 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 2.6 1.2 1.6
Soliditet 15.8 33.2 60.8 13.2 31.5
Resultatgrad 2 4.1 17.2 39.8 28.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.3 2 0.6 6.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 64.3 7.5 23.3 23.6 22.1
Signatur
04.06.2012
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex