Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autoplug AS
Juridisk navn:  Autoplug AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75755745
Fax: 75751577
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 987620579
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/8/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.31%
Resultat  
  
284.1%
Egenkapital  
  
48.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.519.000 4.927.000 4.898.000 4.786.000 3.894.000
Resultat: 1.498.000 390.000 319.000 362.000 121.000
Egenkapital: 3.465.000 2.339.000 1.981.000 1.796.000 1.534.000
Regnskap for  Autoplug AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.519.000 4.927.000 4.898.000 4.786.000 3.894.000
Driftskostnader -4.982.000 -4.785.000 -4.476.000 -4.311.000 -3.650.000
Driftsresultat 1.537.000 141.000 422.000 475.000 243.000
Finansinntekter 17.000 350.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -55.000 -102.000 -106.000 -115.000 -125.000
Finans -38.000 248.000 -104.000 -113.000 -121.000
Resultat før skatt 1.498.000 390.000 319.000 362.000 121.000
Skattekostnad -271.000 -31.000 -134.000 -100.000 -33.000
Årsresultat 1.226.000 359.000 184.000 262.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.537.000 2.643.000 2.814.000 3.019.000 3.223.000
Sum omløpsmidler 2.621.000 2.307.000 1.972.000 1.779.000 1.419.000
Sum eiendeler 4.158.000 4.950.000 4.786.000 4.798.000 4.642.000
Sum opptjent egenkapital 3.365.000 2.239.000 1.881.000 1.696.000 1.434.000
Sum egenkapital 3.465.000 2.339.000 1.981.000 1.796.000 1.534.000
Sum langsiktig gjeld 214.000 2.287.000 2.497.000 2.685.000 2.842.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 324.000 309.000 316.000 266.000
Sum gjeld og egenkapital 4.158.000 4.950.000 4.787.000 4.797.000 4.642.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.765.000 4.772.000 4.574.000 4.428.000 3.574.000
Andre inntekter 1.754.000 154.000 324.000 359.000 320.000
Driftsinntekter 6.519.000 4.927.000 4.898.000 4.786.000 3.894.000
Varekostnad -3.159.000 -2.835.000 -2.949.000 -2.888.000 -2.314.000
Lønninger -1.001.000 -965.000 -698.000 -745.000 -610.000
Avskrivning -250.000 -229.000 -238.000 -239.000 -224.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -572.000 -756.000 -591.000 -439.000 -502.000
Driftskostnader -4.982.000 -4.785.000 -4.476.000 -4.311.000 -3.650.000
Driftsresultat 1.537.000 141.000 422.000 475.000 243.000
Finansinntekter 17.000 350.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -55.000 -102.000 -106.000 -115.000 -125.000
Finans -38.000 248.000 -104.000 -113.000 -121.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.226.000 359.000 184.000 262.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 25.000 10.000
Fast eiendom 1.311.000 2.315.000 2.513.000 2.710.000 2.908.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 98.000 141.000 114.000 96.000 118.000
Sum varige driftsmidler 1.537.000 2.456.000 2.627.000 2.807.000 3.026.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 188.000 188.000 188.000 188.000
Sum anleggsmidler 1.537.000 2.643.000 2.814.000 3.019.000 3.223.000
Varebeholdning 1.430.000 1.356.000 1.216.000 1.107.000 1.011.000
Kundefordringer 152.000 230.000 143.000 170.000 117.000
Andre fordringer 8.000 0 -1.000 5.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.031.000 721.000 614.000 497.000 271.000
Sum omløpsmidler 2.621.000 2.307.000 1.972.000 1.779.000 1.419.000
Sum eiendeler 4.158.000 4.950.000 4.786.000 4.798.000 4.642.000
Sum opptjent egenkapital 3.365.000 2.239.000 1.881.000 1.696.000 1.434.000
Sum egenkapital 3.465.000 2.339.000 1.981.000 1.796.000 1.534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 214.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 214.000 2.287.000 2.497.000 2.685.000 2.842.000
Leverandørgjeld 138.000 124.000 102.000 16.000 89.000
Betalbar skatt 58.000 31.000 110.000 115.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 41.000 67.000 29.000 85.000 28.000
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 142.000 102.000 69.000 100.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 324.000 309.000 316.000 266.000
Sum gjeld og egenkapital 4.158.000 4.950.000 4.787.000 4.797.000 4.642.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.142.000 1.983.000 1.663.000 1.463.000 1.153.000
Likviditetsgrad 1 5.5 7.1 6.4 5.6 5.3
Likviditetsgrad 2 2.5 2.9 2.4 2.2 1.6
Soliditet 83.3 47.3 41.4 37.4 33.0
Resultatgrad 23.6 2.9 8.6 9.9 6.2
Rentedekningsgrad 27.9 1.4 4 4.1 2.0
Gjeldsgrad 0.2 1.1 1.4 1.7 2.0
Total kapitalrentabilitet 37.4 9.9 8.9 9.9 5.3
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex