Automation Of Things As
Juridisk navn:  Automation Of Things As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fagerheimgaten 15A Fagerheimgaten 15A Fax:
3115 Tønsberg 3115 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 918595872
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/3/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Optima Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.56%
Resultat  
  
390.91%
Egenkapital  
  
462.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.210.000 1.433.000 769.000
Resultat: 160.000 -55.000 -17.000
Egenkapital: 98.000 -27.000 17.000
Regnskap for  Automation Of Things As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.210.000 1.433.000 769.000
Driftskostnader -1.044.000 -1.482.000 -786.000
Driftsresultat 165.000 -48.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 0
Finans -5.000 -7.000 0
Resultat før skatt 160.000 -55.000 -17.000
Skattekostnad -35.000 12.000 4.000
Årsresultat 125.000 -43.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 16.000 4.000
Sum omløpsmidler 970.000 784.000 721.000
Sum eiendeler 970.000 800.000 725.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 -57.000 -13.000
Sum egenkapital 98.000 -27.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 872.000 826.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 970.000 799.000 726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.210.000 1.433.000 769.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.210.000 1.433.000 769.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -898.000 -1.288.000 -654.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -194.000 -132.000
Driftskostnader -1.044.000 -1.482.000 -786.000
Driftsresultat 165.000 -48.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 0
Finans -5.000 -7.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 125.000 -43.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 16.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 16.000 4.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 511.000 367.000 181.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 459.000 416.000 541.000
Sum omløpsmidler 970.000 784.000 721.000
Sum eiendeler 970.000 800.000 725.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 -57.000 -13.000
Sum egenkapital 98.000 -27.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 13.000 7.000
Betalbar skatt 19.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 607.000 602.000 309.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 235.000 210.000 393.000
Sum kortsiktig gjeld 872.000 826.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 970.000 799.000 726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 98.000 -42.000 12.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1
Soliditet 10.1 -3.4 2.3
Resultatgrad 13.6 -3.3 -2.2
Rentedekningsgrad 3 -6.9
Gjeldsgrad 8.9 -30.6 41.7
Total kapitalrentabilitet 1 -2.3
Signatur
22.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
NARMOE BJØRN CHRISTIAN
Prokurister
22.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex