Automation Consultants AS
Juridisk navn:  Automation Consultants AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91371750
Postboks 552 Bergesvevegen 139 Fax: 61246531
2603 Lillehammer 2618 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 956701732
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/10/1990
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.69%
Resultat  
  
-28.92%
Egenkapital  
  
22.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.094.000 1.160.000 1.374.000 1.242.000 1.232.000
Resultat: 317.000 446.000 334.000 428.000 327.000
Egenkapital: 945.000 772.000 803.000 553.000 541.000
Regnskap for  Automation Consultants AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.094.000 1.160.000 1.374.000 1.242.000 1.232.000
Driftskostnader -780.000 -719.000 -1.043.000 -819.000 -918.000
Driftsresultat 314.000 441.000 331.000 423.000 314.000
Finansinntekter 4.000 5.000 3.000 6.000 14.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -2.000 -1.000
Finans 2.000 5.000 3.000 4.000 13.000
Resultat før skatt 317.000 446.000 334.000 428.000 327.000
Skattekostnad -73.000 -107.000 -85.000 -115.000 -91.000
Årsresultat 244.000 339.000 250.000 312.000 236.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.370.000 1.183.000 1.216.000 1.314.000 1.196.000
Sum eiendeler 1.370.000 1.183.000 1.216.000 1.314.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 915.000 672.000 703.000 453.000 441.000
Sum egenkapital 945.000 772.000 803.000 553.000 541.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 425.000 411.000 413.000 761.000 655.000
Sum gjeld og egenkapital 1.370.000 1.183.000 1.216.000 1.314.000 1.196.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.094.000 1.160.000 1.374.000 1.242.000 1.232.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.094.000 1.160.000 1.374.000 1.242.000 1.232.000
Varekostnad -25.000 -28.000 -29.000 -20.000 -22.000
Lønninger -680.000 -632.000 -846.000 -745.000 -836.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -59.000 -168.000 -54.000 -60.000
Driftskostnader -780.000 -719.000 -1.043.000 -819.000 -918.000
Driftsresultat 314.000 441.000 331.000 423.000 314.000
Finansinntekter 4.000 5.000 3.000 6.000 14.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -2.000 -1.000
Finans 2.000 5.000 3.000 4.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -370.000 0 -300.000 -200.000
Årsresultat 244.000 339.000 250.000 312.000 236.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 73.000 168.000 281.000 263.000 253.000
Andre fordringer 75.000 81.000 81.000 374.000 449.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.222.000 933.000 854.000 676.000 494.000
Sum omløpsmidler 1.370.000 1.183.000 1.216.000 1.314.000 1.196.000
Sum eiendeler 1.370.000 1.183.000 1.216.000 1.314.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 915.000 672.000 703.000 453.000 441.000
Sum egenkapital 945.000 772.000 803.000 553.000 541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -5.000 -6.000 0 0 0
Betalbar skatt 73.000 107.000 85.000 115.000 91.000
Skyldig offentlige avgifter 143.000 132.000 140.000 161.000 178.000
Utbytte 0 -370.000 0 -300.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 214.000 178.000 189.000 185.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 425.000 411.000 413.000 761.000 655.000
Sum gjeld og egenkapital 1.370.000 1.183.000 1.216.000 1.314.000 1.196.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 945.000 772.000 803.000 553.000 541.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.9 2.9 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 3.2 2.9 2.9 1.8 1.9
Soliditet 6 65.3 6 42.1 45.2
Resultatgrad 28.7 3 24.1 34.1 25.5
Rentedekningsgrad 1 214.5 328.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 23.2 37.7 27.5 32.6 27.4
Signatur
29.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex