Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Automatik Ventiler System AS
Juridisk navn:  Automatik Ventiler System AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66997400
Kapellveien 18 Berghagan 5 Fax: 64860440
1410 Kolbotn 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Akershus Ski
Org.nr: 812523872
Aksjekapital: 1.150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/1/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.48%
Resultat  
  
36.83%
Egenkapital  
  
8.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 13.045.000 14.100.000 14.682.000 13.133.000 13.228.000
Resultat: 1.538.000 1.124.000 892.000 679.000 1.071.000
Egenkapital: 2.225.000 2.056.000 3.044.000 3.395.000 2.899.000
Regnskap for  Automatik Ventiler System AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 13.045.000 14.100.000 14.682.000 13.133.000 13.228.000
Driftskostnader -11.500.000 -12.975.000 -13.775.000 -12.419.000 -12.210.000
Driftsresultat 1.544.000 1.126.000 907.000 714.000 1.019.000
Finansinntekter 2.000 9.000 23.000 4.000 57.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 -39.000 -39.000 -5.000
Finans -6.000 -2.000 -16.000 -35.000 52.000
Resultat før skatt 1.538.000 1.124.000 892.000 679.000 1.071.000
Skattekostnad -370.000 -282.000 -243.000 -183.000 -300.000
Årsresultat 1.168.000 842.000 649.000 496.000 771.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 210.000 128.000 212.000 258.000 312.000
Sum omløpsmidler 5.106.000 4.928.000 5.040.000 5.672.000 5.658.000
Sum eiendeler 5.316.000 5.056.000 5.252.000 5.930.000 5.970.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 906.000 1.894.000 2.245.000 1.749.000
Sum egenkapital 2.225.000 2.056.000 3.044.000 3.395.000 2.899.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.092.000 3.000.000 2.208.000 2.536.000 3.071.000
Sum gjeld og egenkapital 5.317.000 5.056.000 5.252.000 5.931.000 5.970.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.045.000 14.100.000 14.482.000 13.133.000 13.228.000
Andre inntekter 0 0 200.000 0 0
Driftsinntekter 13.045.000 14.100.000 14.682.000 13.133.000 13.228.000
Varekostnad -6.485.000 -7.202.000 -8.015.000 -7.050.000 -6.748.000
Lønninger -2.673.000 -3.320.000 -3.144.000 -2.809.000 -2.878.000
Avskrivning -74.000 -83.000 -93.000 -116.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.268.000 -2.370.000 -2.523.000 -2.444.000 -2.460.000
Driftskostnader -11.500.000 -12.975.000 -13.775.000 -12.419.000 -12.210.000
Driftsresultat 1.544.000 1.126.000 907.000 714.000 1.019.000
Finansinntekter 2.000 9.000 23.000 4.000 57.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 -39.000 -39.000 -5.000
Finans -6.000 -2.000 -16.000 -35.000 52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -830.000 0 0 -1.000.000
Årsresultat 1.168.000 842.000 649.000 496.000 771.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 23.000 24.000 29.000 41.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 193.000 106.000 188.000 230.000 271.000
Sum varige driftsmidler 193.000 106.000 188.000 230.000 271.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 210.000 128.000 212.000 258.000 312.000
Varebeholdning 3.603.000 3.449.000 2.892.000 2.833.000 2.798.000
Kundefordringer 1.344.000 1.288.000 1.533.000 971.000 1.189.000
Andre fordringer 22.000 18.000 179.000 28.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 137.000 173.000 436.000 1.840.000 1.655.000
Sum omløpsmidler 5.106.000 4.928.000 5.040.000 5.672.000 5.658.000
Sum eiendeler 5.316.000 5.056.000 5.252.000 5.930.000 5.970.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 906.000 1.894.000 2.245.000 1.749.000
Sum egenkapital 2.225.000 2.056.000 3.044.000 3.395.000 2.899.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 789.000 1.281.000 1.284.000 1.775.000 1.120.000
Betalbar skatt 364.000 281.000 238.000 171.000 303.000
Skyldig offentlige avgifter 664.000 335.000 381.000 344.000 390.000
Utbytte -1.000.000 -830.000 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 275.000 274.000 305.000 246.000 257.000
Sum kortsiktig gjeld 3.092.000 3.000.000 2.208.000 2.536.000 3.071.000
Sum gjeld og egenkapital 5.317.000 5.056.000 5.252.000 5.931.000 5.970.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.014.000 1.928.000 2.832.000 3.136.000 2.587.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 2.3 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 1.0 1.2 1.0
Soliditet 41.8 40.7 58.0 57.2 48.6
Resultatgrad 11.8 8 6.2 5.4 7.7
Rentedekningsgrad 1 102.4 23.8 18.4 215.2
Gjeldsgrad 1.4 1.5 0.7 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 29.1 22.4 17.7 12.1 18.0
Signatur
22.11.2010
STYRETS FORMANN.
Prokurister
22.11.2010
PROKURA HVER FOR SEG:
TERJE STOKKER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex