Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austevoll Sjø Og Fritid AS
Juridisk navn:  Austevoll Sjø Og Fritid AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90967364
Søreide 68 Søreide 68 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 975261557
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/12/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frank Revisjon V/Frank Håland
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.85%
Resultat  
  
-95.45%
Egenkapital  
  
1.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 50.000 52.000 0 0 0
Resultat: 2.000 44.000 -8.000 -10.000 -9.000
Egenkapital: -103.000 -105.000 -149.000 -141.000 -131.000
Regnskap for  Austevoll Sjø Og Fritid AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 50.000 52.000 0 0 0
Driftskostnader -48.000 -8.000 -8.000 -10.000 -9.000
Driftsresultat 2.000 44.000 -8.000 -10.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 2.000 44.000 -8.000 -10.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 44.000 -8.000 -10.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 134.000 66.000 0 0 0
Sum eiendeler 134.000 66.000 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -203.000 -205.000 -249.000 -241.000 -231.000
Sum egenkapital -103.000 -105.000 -149.000 -141.000 -131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 237.000 170.000 149.000 141.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 134.000 65.000 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 52.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 52.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -32.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -8.000 -8.000 -10.000 -9.000
Driftskostnader -48.000 -8.000 -8.000 -10.000 -9.000
Driftsresultat 2.000 44.000 -8.000 -10.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 44.000 -8.000 -10.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 128.000 65.000 0 0 0
Andre fordringer 5.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 134.000 66.000 0 0 0
Sum eiendeler 134.000 66.000 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -203.000 -205.000 -249.000 -241.000 -231.000
Sum egenkapital -103.000 -105.000 -149.000 -141.000 -131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 13.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 237.000 157.000 149.000 141.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 237.000 170.000 149.000 141.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 134.000 65.000 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -103.000 -104.000 -149.000 -141.000 -131.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0 0 0.1
Soliditet -76.9 -161.5
Resultatgrad 4 84.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.3 -1.6 -1.0
Total kapitalrentabilitet 1.5 67.7
Signatur
22.07.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex