Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austevoll Seafood ASA
Juridisk navn:  Austevoll Seafood ASA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Fax: 56181003
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 929975200
Aksjekapital: 101.358.687 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/14/1981
Foretakstype: ASA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.28%
Resultat  
  
73.8%
Egenkapital  
  
6.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.089.000 2.116.000 2.133.000 2.156.000 2.171.000
Resultat: 970.039.000 558.146.000 1.310.446.000 440.911.000 373.011.000
Egenkapital: 4.243.735.000 3.980.745.000 3.987.974.000 3.248.958.000 4.248.128.000
Regnskap for  Austevoll Seafood ASA
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.089.000 2.116.000 2.133.000 2.156.000 2.171.000
Driftskostnader -38.786.000 -31.607.000 -29.552.000 -30.804.000 -29.602.000
Driftsresultat -36.697.000 -29.491.000 -27.419.000 -28.648.000 -27.431.000
Finansinntekter 1.077.316.000 657.471.000 1.419.686.000 553.032.000 486.605.000
Finanskostnader -70.580.000 -69.834.000 -81.821.000 -83.473.000 -86.163.000
Finans 1.006.736.000 587.637.000 1.337.865.000 469.559.000 400.442.000
Resultat før skatt 970.039.000 558.146.000 1.310.446.000 440.911.000 373.011.000
Skattekostnad 0 0 0 -21.818.000 -10.000.000
Årsresultat 970.039.000 558.146.000 1.310.446.000 419.093.000 363.011.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.672.223.000 4.638.830.000 4.654.038.000 4.894.529.000 4.899.907.000
Sum omløpsmidler 1.568.494.000 1.797.348.000 1.659.282.000 1.627.103.000 1.225.062.000
Sum eiendeler 6.240.717.000 6.436.178.000 6.313.320.000 6.521.632.000 6.124.969.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 433.220.000
Sum egenkapital 4.243.735.000 3.980.745.000 3.987.974.000 3.248.958.000 4.248.128.000
Sum langsiktig gjeld 1.211.551.000 1.241.996.000 1.155.104.000 1.572.429.000 1.154.883.000
Sum kortsiktig gjeld 785.431.000 1.213.437.000 1.170.241.000 1.700.245.000 721.959.000
Sum gjeld og egenkapital 6.240.717.000 6.436.178.000 6.313.319.000 6.521.632.000 6.124.970.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.089.000 2.116.000 2.133.000 2.156.000 2.171.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.089.000 2.116.000 2.133.000 2.156.000 2.171.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -19.275.000 -16.446.000 -16.151.000 -16.180.000 -15.627.000
Avskrivning -4.000 -21.000 -86.000 -173.000 -156.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.507.000 -15.140.000 -13.315.000 -14.451.000 -13.819.000
Driftskostnader -38.786.000 -31.607.000 -29.552.000 -30.804.000 -29.602.000
Driftsresultat -36.697.000 -29.491.000 -27.419.000 -28.648.000 -27.431.000
Finansinntekter 1.077.316.000 657.471.000 1.419.686.000 553.032.000 486.605.000
Finanskostnader -70.580.000 -69.834.000 -81.821.000 -83.473.000 -86.163.000
Finans 1.006.736.000 587.637.000 1.337.865.000 469.559.000 400.442.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -2.000.000
Utbytte 0 0 0 0 -405.434.000
Årsresultat 970.039.000 558.146.000 1.310.446.000 419.093.000 363.011.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 21.818.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 22.000 43.000 129.000 252.000
Sum varige driftsmidler 19.000 22.000 43.000 129.000 252.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.672.204.000 4.638.808.000 4.653.995.000 4.894.400.000 4.877.837.000
Sum anleggsmidler 4.672.223.000 4.638.830.000 4.654.038.000 4.894.529.000 4.899.907.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 94.000 2.144.000 408.000 4.758.000 6.139.000
Andre fordringer 365.000 280.000 1.076.000 741.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 582.095.000 1.158.094.000 1.130.058.000 1.126.317.000 713.235.000
Sum omløpsmidler 1.568.494.000 1.797.348.000 1.659.282.000 1.627.103.000 1.225.062.000
Sum eiendeler 6.240.717.000 6.436.178.000 6.313.320.000 6.521.632.000 6.124.969.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 433.220.000
Sum egenkapital 4.243.735.000 3.980.745.000 3.987.974.000 3.248.958.000 4.248.128.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 777.000 841.000 1.896.000
Gjeld til kredittinstitutt 64.790.000 626.337.000 645.490.000 244.084.000 297.172.000
Sum langsiktig gjeld 1.211.551.000 1.241.996.000 1.155.104.000 1.572.429.000 1.154.883.000
Leverandørgjeld 799.000 4.943.000 2.559.000 3.834.000 2.825.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.504.000 4.861.000 2.365.000 2.489.000 3.025.000
Utbytte 0 0 0 0 -405.434.000
Annen kortsiktig gjeld 6.827.000 9.687.000 13.034.000 1.449.838.000 13.502.000
Sum kortsiktig gjeld 785.431.000 1.213.437.000 1.170.241.000 1.700.245.000 721.959.000
Sum gjeld og egenkapital 6.240.717.000 6.436.178.000 6.313.319.000 6.521.632.000 6.124.970.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 783.063.000 583.911.000 489.041.000 -73.142.000 503.103.000
Likviditetsgrad 1 2 1.5 1.4 1.0 1.7
Likviditetsgrad 2 2 1.5 1.4 1.0 1.7
Soliditet 6 61.8 63.2 49.8 69.4
Resultatgrad -1756.7 -1393.7 -1285.5 -1328.8 -1263.5
Rentedekningsgrad -0.5 -0.4 -0.3 6.3 5.3
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 1.0 0.4
Total kapitalrentabilitet 16.7 9.8 22.1 8.0 7.5
Signatur
02.06.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex