Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austevoll Pacific As
Juridisk navn:  Austevoll Pacific As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Fax: 56181003
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 986980776
Aksjekapital: 20.000.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-54.75%
Egenkapital  
  
-8.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 30.144.000 66.621.000 -8.624.000 5.098.000 110.145.000
Egenkapital: 380.346.000 416.186.000 569.760.000 574.557.000 568.739.000
Regnskap for  Austevoll Pacific As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -133.000 -101.000 -58.000 -192.000 -83.000
Driftsresultat -133.000 -101.000 -58.000 -192.000 -83.000
Finansinntekter 30.977.000 66.729.000 21.585.000 17.926.000 110.228.000
Finanskostnader -701.000 -8.000 -30.151.000 -12.635.000 0
Finans 30.276.000 66.721.000 -8.566.000 5.291.000 110.228.000
Resultat før skatt 30.144.000 66.621.000 -8.624.000 5.098.000 110.145.000
Skattekostnad -6.632.000 -9.166.000 3.976.000 719.000 -25.853.000
Årsresultat 23.512.000 57.455.000 -4.649.000 5.818.000 84.292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 529.374.000 680.611.000 613.882.000 622.416.000 617.327.000
Sum omløpsmidler 0 3.000 3.000 26.000 17.641.000
Sum eiendeler 529.374.000 680.614.000 613.885.000 622.442.000 634.968.000
Sum opptjent egenkapital 357.787.000 393.627.000 547.200.000 551.997.000 546.180.000
Sum egenkapital 380.346.000 416.186.000 569.760.000 574.557.000 568.739.000
Sum langsiktig gjeld 84.618.000 50.598.000 43.832.000 47.854.000 48.574.000
Sum kortsiktig gjeld 64.411.000 213.829.000 293.000 32.000 17.656.000
Sum gjeld og egenkapital 529.375.000 680.613.000 613.884.000 622.442.000 634.969.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -133.000 -101.000 -58.000 -192.000 -83.000
Driftskostnader -133.000 -101.000 -58.000 -192.000 -83.000
Driftsresultat -133.000 -101.000 -58.000 -192.000 -83.000
Finansinntekter 30.977.000 66.729.000 21.585.000 17.926.000 110.228.000
Finanskostnader -701.000 -8.000 -30.151.000 -12.635.000 0
Finans 30.276.000 66.721.000 -8.566.000 5.291.000 110.228.000
Konsernbidrag -19.346.000 -26.038.000 -148.000 0 0
Utbytte -39.555.000 -179.961.000 0 0 -17.641.000
Årsresultat 23.512.000 57.455.000 -4.649.000 5.818.000 84.292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 529.374.000 680.611.000 613.882.000 622.416.000 617.327.000
Sum anleggsmidler 529.374.000 680.611.000 613.882.000 622.416.000 617.327.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 3.000 3.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 3.000 3.000 26.000 17.641.000
Sum eiendeler 529.374.000 680.614.000 613.885.000 622.442.000 634.968.000
Sum opptjent egenkapital 357.787.000 393.627.000 547.200.000 551.997.000 546.180.000
Sum egenkapital 380.346.000 416.186.000 569.760.000 574.557.000 568.739.000
Sum avsetninger til forpliktelser 51.876.000 50.250.000 43.832.000 47.854.000 48.574.000
Gjeld til kredittinstitutt 24.802.000 33.816.000 293.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 84.618.000 50.598.000 43.832.000 47.854.000 48.574.000
Leverandørgjeld 53.000 53.000 0 32.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -39.555.000 -179.961.000 0 0 -17.641.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64.411.000 213.829.000 293.000 32.000 17.656.000
Sum gjeld og egenkapital 529.375.000 680.613.000 613.884.000 622.442.000 634.969.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -64.411.000 -213.826.000 -290.000 -6.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.8 1.0
Soliditet 71.8 61.1 92.8 92.3 89.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -12.6
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.8 9.8 3.5 2.8 17.3
Signatur
13.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex