Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austevoll Melaks AS
Juridisk navn:  Austevoll Melaks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55083070
Fax: 56183290
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 959473706
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 11/28/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjons-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.3%
Resultat  
  
-97.72%
Egenkapital  
  
-3.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 156.064.000 186.465.000 181.494.000 138.199.000 119.989.000
Resultat: 1.088.000 47.740.000 54.589.000 30.132.000 32.896.000
Egenkapital: 127.627.000 132.233.000 95.883.000 60.482.000 57.184.000
Regnskap for  Austevoll Melaks AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 156.064.000 186.465.000 181.494.000 138.199.000 119.989.000
Driftskostnader -154.236.000 -138.124.000 -125.405.000 -106.013.000 -84.930.000
Driftsresultat 1.828.000 48.342.000 56.089.000 32.186.000 35.061.000
Finansinntekter 803.000 911.000 111.000 195.000 392.000
Finanskostnader -1.543.000 -1.514.000 -1.610.000 -2.249.000 -2.557.000
Finans -740.000 -603.000 -1.499.000 -2.054.000 -2.165.000
Resultat før skatt 1.088.000 47.740.000 54.589.000 30.132.000 32.896.000
Skattekostnad 286.000 -10.930.000 -13.121.000 -6.833.000 -8.905.000
Årsresultat 1.373.000 36.810.000 41.468.000 23.298.000 23.991.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.671.000 67.984.000 71.613.000 56.518.000 68.194.000
Sum omløpsmidler 190.624.000 180.371.000 118.983.000 92.700.000 78.613.000
Sum eiendeler 257.295.000 248.355.000 190.596.000 149.218.000 146.807.000
Sum opptjent egenkapital 118.638.000 123.244.000 86.893.000 51.493.000 48.194.000
Sum egenkapital 127.627.000 132.233.000 95.883.000 60.482.000 57.184.000
Sum langsiktig gjeld 42.135.000 49.450.000 57.481.000 61.640.000 69.770.000
Sum kortsiktig gjeld 87.532.000 66.672.000 37.233.000 27.097.000 19.854.000
Sum gjeld og egenkapital 257.294.000 248.355.000 190.596.000 149.219.000 146.807.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 155.967.000 186.465.000 181.029.000 135.511.000 118.701.000
Andre inntekter 98.000 0 465.000 2.688.000 1.288.000
Driftsinntekter 156.064.000 186.465.000 181.494.000 138.199.000 119.989.000
Varekostnad -133.080.000 -104.339.000 -96.448.000 -78.997.000 -71.728.000
Lønninger -8.682.000 -8.840.000 -8.112.000 -7.936.000 -7.016.000
Avskrivning -9.183.000 -10.142.000 -10.068.000 -8.629.000 -8.091.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.797.000 -14.886.000 -12.947.000 -10.533.000 -8.893.000
Driftskostnader -154.236.000 -138.124.000 -125.405.000 -106.013.000 -84.930.000
Driftsresultat 1.828.000 48.342.000 56.089.000 32.186.000 35.061.000
Finansinntekter 803.000 911.000 111.000 195.000 392.000
Finanskostnader -1.543.000 -1.514.000 -1.610.000 -2.249.000 -2.557.000
Finans -740.000 -603.000 -1.499.000 -2.054.000 -2.165.000
Konsernbidrag -979.000 0 0 0 -2.555.000
Utbytte 0 0 -10.000.000 0 0
Årsresultat 1.373.000 36.810.000 41.468.000 23.298.000 23.991.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.179.000 10.679.000 11.964.000 8.000.000 8.000.000
Fast eiendom 0 0 26.060.000 0 4.313.000
Maskiner anlegg 18.692.000 18.061.000 0 21.672.000 24.257.000
Driftsløsøre 187.000 275.000 370.000 19.000 20.000
Sum varige driftsmidler 21.675.000 22.181.000 26.430.000 28.270.000 37.130.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.818.000 35.124.000 33.220.000 20.247.000 23.064.000
Sum anleggsmidler 66.671.000 67.984.000 71.613.000 56.518.000 68.194.000
Varebeholdning 77.903.000 64.397.000 64.314.000 62.143.000 62.062.000
Kundefordringer 73.913.000 49.947.000 44.371.000 13.533.000 7.667.000
Andre fordringer 1.143.000 5.483.000 2.461.000 10.013.000 8.201.000
Sum investeringer 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kasse, bank 37.658.000 60.537.000 7.832.000 7.005.000 677.000
Sum omløpsmidler 190.624.000 180.371.000 118.983.000 92.700.000 78.613.000
Sum eiendeler 257.295.000 248.355.000 190.596.000 149.218.000 146.807.000
Sum opptjent egenkapital 118.638.000 123.244.000 86.893.000 51.493.000 48.194.000
Sum egenkapital 127.627.000 132.233.000 95.883.000 60.482.000 57.184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.315.000 12.601.000 13.068.000 16.606.000 16.298.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 5.303.000
Sum langsiktig gjeld 42.135.000 49.450.000 57.481.000 61.640.000 69.770.000
Leverandørgjeld 81.185.000 53.263.000 12.642.000 3.995.000 7.687.000
Betalbar skatt 0 11.252.000 12.286.000 6.525.000 1.892.000
Skyldig offentlige avgifter 4.007.000 582.000 905.000 594.000 542.000
Utbytte 0 0 -10.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.341.000 1.576.000 11.401.000 15.982.000 4.429.000
Sum kortsiktig gjeld 87.532.000 66.672.000 37.233.000 27.097.000 19.854.000
Sum gjeld og egenkapital 257.294.000 248.355.000 190.596.000 149.219.000 146.807.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 103.092.000 113.699.000 81.750.000 65.603.000 58.759.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.7 3.2 3.4 4.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.7 1.5 1.2 0.9
Soliditet 49.6 53.2 50.3 40.5 39.0
Resultatgrad 1.2 25.9 30.9 23.3 29.2
Rentedekningsgrad 1.2 31.9 34.8 14.4 13.9
Gjeldsgrad 1 0.9 1 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 1 19.8 29.5 21.7 24.1
Signatur
24.11.2011
2 AV STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex