Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austevoll Forlag AS
Juridisk navn:  Austevoll Forlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55082110
Prestanesvegen 29 Prestanesvegen 29 Fax: 55082101
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 968008447
Aksjekapital: 100.500 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/30/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.93%
Resultat  
  
20.92%
Egenkapital  
  
13.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.556.000 5.054.000 4.725.000 5.337.000 5.101.000
Resultat: 237.000 196.000 26.000 81.000 60.000
Egenkapital: 1.475.000 1.294.000 1.147.000 1.132.000 1.075.000
Regnskap for  Austevoll Forlag AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.556.000 5.054.000 4.725.000 5.337.000 5.101.000
Driftskostnader -5.324.000 -4.864.000 -4.707.000 -5.274.000 -5.073.000
Driftsresultat 232.000 191.000 19.000 62.000 28.000
Finansinntekter 7.000 11.000 10.000 20.000 33.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -3.000 -1.000 -1.000
Finans 5.000 6.000 7.000 19.000 32.000
Resultat før skatt 237.000 196.000 26.000 81.000 60.000
Skattekostnad -57.000 -49.000 -11.000 -24.000 -14.000
Årsresultat 180.000 148.000 15.000 57.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 58.000 83.000 92.000 104.000
Sum omløpsmidler 2.783.000 2.079.000 2.127.000 1.995.000 1.859.000
Sum eiendeler 2.823.000 2.137.000 2.210.000 2.087.000 1.963.000
Sum opptjent egenkapital 1.374.000 1.194.000 1.046.000 1.031.000 974.000
Sum egenkapital 1.475.000 1.294.000 1.147.000 1.132.000 1.075.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.349.000 843.000 1.064.000 955.000 888.000
Sum gjeld og egenkapital 2.824.000 2.138.000 2.211.000 2.087.000 1.963.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.075.000 4.573.000 4.252.000 4.849.000 4.628.000
Andre inntekter 481.000 481.000 473.000 488.000 472.000
Driftsinntekter 5.556.000 5.054.000 4.725.000 5.337.000 5.101.000
Varekostnad -784.000 -860.000 -845.000 -1.025.000 -950.000
Lønninger -3.630.000 -3.164.000 -3.041.000 -3.471.000 -3.311.000
Avskrivning -16.000 -33.000 -27.000 -22.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -894.000 -807.000 -794.000 -756.000 -786.000
Driftskostnader -5.324.000 -4.864.000 -4.707.000 -5.274.000 -5.073.000
Driftsresultat 232.000 191.000 19.000 62.000 28.000
Finansinntekter 7.000 11.000 10.000 20.000 33.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -3.000 -1.000 -1.000
Finans 5.000 6.000 7.000 19.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 180.000 148.000 15.000 57.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 11.000 4.000 1.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 43.000 76.000 88.000 94.000
Sum varige driftsmidler 27.000 43.000 76.000 88.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 40.000 58.000 83.000 92.000 104.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 556.000 537.000 627.000 326.000 701.000
Andre fordringer 153.000 106.000 274.000 67.000 135.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.075.000 1.436.000 1.226.000 1.602.000 1.023.000
Sum omløpsmidler 2.783.000 2.079.000 2.127.000 1.995.000 1.859.000
Sum eiendeler 2.823.000 2.137.000 2.210.000 2.087.000 1.963.000
Sum opptjent egenkapital 1.374.000 1.194.000 1.046.000 1.031.000 974.000
Sum egenkapital 1.475.000 1.294.000 1.147.000 1.132.000 1.075.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 192.000 164.000 238.000 190.000 237.000
Betalbar skatt 55.000 56.000 14.000 18.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 486.000 326.000 483.000 302.000 305.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 616.000 297.000 329.000 445.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 1.349.000 843.000 1.064.000 955.000 888.000
Sum gjeld og egenkapital 2.824.000 2.138.000 2.211.000 2.087.000 1.963.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.434.000 1.236.000 1.063.000 1.040.000 971.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.5 2 2.1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1 2.5 2 2.1 2.1
Soliditet 52.2 60.6 51.9 54.2 54.8
Resultatgrad 4.2 3.8 0.4 1.2 0.5
Rentedekningsgrad 1 38.2 6.3 82.0 61.0
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.9 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 8.5 9.5 1.3 3.9 3.1
Signatur
09.03.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2008
PER VIDAR RAUNHOLM
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex