Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aust-Agder Utviklings- Og Kompetansefond
Juridisk navn:  Aust-Agder Utviklings- Og Kompetansefond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37017300
Postboks 788 Stoa Ragnvald Blakstads Vei 1 Fax: 37017313
4809 Arendal 4838 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 886212062
Aksjekapital: 244.000.000 NOK
Etableringsdato: 9/8/2003 1
Foretakstype: STI
Revisor: Aust-Agder Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-127.18%
Egenkapital  
  
-4.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.348.000 49.104.000 20.922.000 18.300.000 35.440.000
Egenkapital: 429.924.000 450.599.000 408.050.000 398.868.000 390.767.000
Regnskap for  Aust-Agder Utviklings- Og Kompetansefond
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -810.000 -810.000 -810.000 -943.000 -899.000
Driftsresultat -810.000 -810.000 -809.000 -943.000 -899.000
Finansinntekter 14.434.000 55.843.000 26.613.000 35.128.000 36.689.000
Finanskostnader -26.973.000 -5.929.000 -4.881.000 -15.886.000 -349.000
Finans -12.539.000 49.914.000 21.732.000 19.242.000 36.340.000
Resultat før skatt -13.348.000 49.104.000 20.922.000 18.300.000 35.440.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.348.000 49.104.000 20.922.000 18.300.000 35.440.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 445.589.000 468.048.000 424.605.000 416.255.000 403.543.000
Sum eiendeler 445.589.000 468.048.000 424.605.000 416.255.000 403.543.000
Sum opptjent egenkapital 185.924.000 206.599.000 164.050.000 154.868.000 146.767.000
Sum egenkapital 429.924.000 450.599.000 408.050.000 398.868.000 390.767.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.665.000 17.450.000 16.555.000 17.387.000 12.775.000
Sum gjeld og egenkapital 445.589.000 468.049.000 424.605.000 416.255.000 403.542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -413.000 -349.000 -232.000 -254.000 -242.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -397.000 -461.000 -578.000 -689.000 -657.000
Driftskostnader -810.000 -810.000 -810.000 -943.000 -899.000
Driftsresultat -810.000 -810.000 -809.000 -943.000 -899.000
Finansinntekter 14.434.000 55.843.000 26.613.000 35.128.000 36.689.000
Finanskostnader -26.973.000 -5.929.000 -4.881.000 -15.886.000 -349.000
Finans -12.539.000 49.914.000 21.732.000 19.242.000 36.340.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.348.000 49.104.000 20.922.000 18.300.000 35.440.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 34.001.000 319.000 140.000 0 3.613.000
Sum investeringer 411.409.000 464.817.000 421.510.000 413.960.000 399.348.000
Kasse, bank 180.000 2.912.000 2.955.000 2.294.000 581.000
Sum omløpsmidler 445.589.000 468.048.000 424.605.000 416.255.000 403.543.000
Sum eiendeler 445.589.000 468.048.000 424.605.000 416.255.000 403.543.000
Sum opptjent egenkapital 185.924.000 206.599.000 164.050.000 154.868.000 146.767.000
Sum egenkapital 429.924.000 450.599.000 408.050.000 398.868.000 390.767.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 256.000 19.000 12.000 948.000 24.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 38.000 51.000 51.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.355.000 17.392.000 16.493.000 16.388.000 12.688.000
Sum kortsiktig gjeld 15.665.000 17.450.000 16.555.000 17.387.000 12.775.000
Sum gjeld og egenkapital 445.589.000 468.049.000 424.605.000 416.255.000 403.542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 429.924.000 450.598.000 408.050.000 398.868.000 390.768.000
Likviditetsgrad 1 28.4 26.8 25.6 23.9 31.6
Likviditetsgrad 2 28.4 26.8 25.6 24.0 31.6
Soliditet 96.5 96.3 96.1 95.8 96.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - -0.1 -0.2 2.2 102.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.1 11.8 6.1 8.2 8.9
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE. I LEDERS FRAVÆR TEGNES FIRMA AV STYREMEDLEMMER I FELLE
Prokurister
09.12.2015
STYRET KAN TILDELE BEGRENSET PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex