Aurora Platebar Sigmunn Salomonsen
Juridisk navn:  Aurora Platebar Sigmunn Salomonsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76082198
Postboks 239 Fax:
8376 Leknes 8370 Leknes
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 962092764
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Osean Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 134.000
Resultat: 93.000
Egenkapital: 93.000
Regnskap for  Aurora Platebar Sigmunn Salomonsen
Resultat 2018
Driftsinntekter 134.000
Driftskostnader -41.000
Driftsresultat 93.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 93.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 121.000
Sum eiendeler 121.000
Sum opptjent egenkapital 93.000
Sum egenkapital 93.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000
Sum gjeld og egenkapital 120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 134.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 134.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -41.000
Driftskostnader -41.000
Driftsresultat 93.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 114.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 7.000
Sum omløpsmidler 121.000
Sum eiendeler 121.000
Sum opptjent egenkapital 93.000
Sum egenkapital 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000
Sum gjeld og egenkapital 120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.000
Likviditetsgrad 1 4.5
Likviditetsgrad 2 4.5
Soliditet 77.5
Resultatgrad 69.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 77.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex