Aurlien AS
Juridisk navn:  Aurlien AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 994264427
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/16/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Ajour Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.01%
Resultat  
  
-69.02%
Egenkapital  
  
1.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.295.000 5.507.000 4.267.000 3.587.000 4.353.000
Resultat: 149.000 481.000 503.000 460.000 656.000
Egenkapital: 1.768.000 1.744.000 1.512.000 1.430.000 1.333.000
Regnskap for  Aurlien AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.295.000 5.507.000 4.267.000 3.587.000 4.353.000
Driftskostnader -4.146.000 -5.027.000 -3.766.000 -3.137.000 -3.705.000
Driftsresultat 149.000 479.000 500.000 451.000 648.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 10.000 8.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -1.000 2.000 3.000 10.000 8.000
Resultat før skatt 149.000 481.000 503.000 460.000 656.000
Skattekostnad -25.000 -119.000 -126.000 -131.000 -180.000
Årsresultat 123.000 362.000 377.000 328.000 475.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 303.000 151.000 195.000 208.000 292.000
Sum omløpsmidler 2.512.000 2.381.000 2.455.000 1.974.000 1.839.000
Sum eiendeler 2.815.000 2.532.000 2.650.000 2.182.000 2.131.000
Sum opptjent egenkapital 1.668.000 1.644.000 1.412.000 1.330.000 1.233.000
Sum egenkapital 1.768.000 1.744.000 1.512.000 1.430.000 1.333.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.048.000 788.000 1.137.000 752.000 799.000
Sum gjeld og egenkapital 2.816.000 2.532.000 2.649.000 2.182.000 2.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.295.000 5.507.000 4.247.000 3.587.000 4.353.000
Andre inntekter 0 0 20.000 0 0
Driftsinntekter 4.295.000 5.507.000 4.267.000 3.587.000 4.353.000
Varekostnad -1.187.000 -2.099.000 -1.272.000 -969.000 -791.000
Lønninger -2.183.000 -2.116.000 -1.508.000 -1.738.000 -1.507.000
Avskrivning -30.000 -55.000 -70.000 -84.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -746.000 -757.000 -916.000 -346.000 -1.324.000
Driftskostnader -4.146.000 -5.027.000 -3.766.000 -3.137.000 -3.705.000
Driftsresultat 149.000 479.000 500.000 451.000 648.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 10.000 8.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -1.000 2.000 3.000 10.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -130.000 -295.000 -231.000 -254.000
Årsresultat 123.000 362.000 377.000 328.000 475.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 249.000 93.000 148.000 193.000 277.000
Sum varige driftsmidler 249.000 93.000 148.000 193.000 277.000
Sum finansielle anleggsmidler 54.000 58.000 46.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 303.000 151.000 195.000 208.000 292.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 536.000 626.000 359.000 283.000 238.000
Andre fordringer 1.256.000 997.000 114.000 614.000 445.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 721.000 758.000 1.981.000 1.077.000 1.156.000
Sum omløpsmidler 2.512.000 2.381.000 2.455.000 1.974.000 1.839.000
Sum eiendeler 2.815.000 2.532.000 2.650.000 2.182.000 2.131.000
Sum opptjent egenkapital 1.668.000 1.644.000 1.412.000 1.330.000 1.233.000
Sum egenkapital 1.768.000 1.744.000 1.512.000 1.430.000 1.333.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 16.000 234.000 35.000 34.000
Betalbar skatt 25.000 119.000 126.000 131.000 177.000
Skyldig offentlige avgifter 270.000 331.000 257.000 220.000 207.000
Utbytte -100.000 -130.000 -295.000 -231.000 -254.000
Annen kortsiktig gjeld 647.000 192.000 225.000 136.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 1.048.000 788.000 1.137.000 752.000 799.000
Sum gjeld og egenkapital 2.816.000 2.532.000 2.649.000 2.182.000 2.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.464.000 1.593.000 1.318.000 1.222.000 1.040.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3 2.2 2.6 2.3
Likviditetsgrad 2 2.4 3 2.2 2.7 2.4
Soliditet 62.8 68.9 57.1 65.5 62.5
Resultatgrad 3.5 8.7 11.7 12.6 14.9
Rentedekningsgrad 74.5
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.8 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.3 1 1 21.1 30.8
Signatur
15.11.2011
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex