Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aune Kjøtt AS
Juridisk navn:  Aune Kjøtt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72433335
Fax: 72433540
7288 Soknedal 7288 Soknedal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Midtre Gauldal
Org.nr: 847557982
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/3/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørkan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.61%
Resultat  
  
-624.49%
Egenkapital  
  
-16.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.427.000 3.519.000 3.809.000 3.934.000 3.753.000
Resultat: -257.000 49.000 -24.000 259.000 56.000
Egenkapital: 1.005.000 1.207.000 1.134.000 404.000 216.000
Regnskap for  Aune Kjøtt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.427.000 3.519.000 3.809.000 3.934.000 3.753.000
Driftskostnader -3.693.000 -3.478.000 -3.841.000 -3.683.000 -3.710.000
Driftsresultat -267.000 41.000 -32.000 252.000 44.000
Finansinntekter 10.000 8.000 8.000 8.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.000 8.000 8.000 8.000 12.000
Resultat før skatt -257.000 49.000 -24.000 259.000 56.000
Skattekostnad 55.000 -16.000 -58.000 -72.000 108.000
Årsresultat -202.000 34.000 -82.000 187.000 164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 445.000 524.000 639.000 684.000 476.000
Sum omløpsmidler 1.082.000 1.238.000 1.054.000 910.000 1.082.000
Sum eiendeler 1.527.000 1.762.000 1.693.000 1.594.000 1.558.000
Sum opptjent egenkapital 905.000 1.107.000 1.034.000 304.000 116.000
Sum egenkapital 1.005.000 1.207.000 1.134.000 404.000 216.000
Sum langsiktig gjeld 0 20.000 21.000 527.000 527.000
Sum kortsiktig gjeld 522.000 535.000 536.000 664.000 815.000
Sum gjeld og egenkapital 1.527.000 1.762.000 1.691.000 1.595.000 1.558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.427.000 3.519.000 3.700.000 3.934.000 3.753.000
Andre inntekter 0 0 109.000 0 0
Driftsinntekter 3.427.000 3.519.000 3.809.000 3.934.000 3.753.000
Varekostnad -1.456.000 -1.303.000 -1.712.000 -1.787.000 -1.681.000
Lønninger -1.747.000 -1.662.000 -1.621.000 -1.433.000 -1.531.000
Avskrivning -114.000 -114.000 -102.000 -90.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -376.000 -399.000 -406.000 -373.000 -453.000
Driftskostnader -3.693.000 -3.478.000 -3.841.000 -3.683.000 -3.710.000
Driftsresultat -267.000 41.000 -32.000 252.000 44.000
Finansinntekter 10.000 8.000 8.000 8.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.000 8.000 8.000 8.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -202.000 34.000 -82.000 187.000 164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 0 0 36.000 108.000
Fast eiendom 115.000 125.000 136.000 146.000 156.000
Maskiner anlegg 52.000 71.000 89.000 0 0
Driftsløsøre 243.000 328.000 413.000 501.000 211.000
Sum varige driftsmidler 410.000 524.000 639.000 648.000 368.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 445.000 524.000 639.000 684.000 476.000
Varebeholdning 59.000 47.000 42.000 41.000 50.000
Kundefordringer 340.000 427.000 315.000 299.000 322.000
Andre fordringer 0 0 0 0 47.000
Sum investeringer 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Kasse, bank 641.000 721.000 654.000 528.000 621.000
Sum omløpsmidler 1.082.000 1.238.000 1.054.000 910.000 1.082.000
Sum eiendeler 1.527.000 1.762.000 1.693.000 1.594.000 1.558.000
Sum opptjent egenkapital 905.000 1.107.000 1.034.000 304.000 116.000
Sum egenkapital 1.005.000 1.207.000 1.134.000 404.000 216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 20.000 21.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 20.000 21.000 527.000 527.000
Leverandørgjeld 105.000 90.000 129.000 -16.000 77.000
Betalbar skatt 0 17.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 273.000 283.000 224.000 226.000 248.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 144.000 145.000 182.000 454.000 490.000
Sum kortsiktig gjeld 522.000 535.000 536.000 664.000 815.000
Sum gjeld og egenkapital 1.527.000 1.762.000 1.691.000 1.595.000 1.558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 560.000 703.000 518.000 246.000 267.000
Likviditetsgrad 1 2 2.3 2 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 2 2.2 1.9 1.4 1.3
Soliditet 65.8 68.5 67.1 25.3 13.9
Resultatgrad -7.8 1.2 -0.8 6.4 1.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 2.9 6.2
Total kapitalrentabilitet -16.8 2.8 -1.4 16.3 3.6
Signatur
14.11.2011
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex