Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Augdal Eiendom AS
Juridisk navn:  Augdal Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72586123
Industriveien 69 Industriveien 69 Fax: 72586425
7080 Heimdal 7080 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 881870592
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 3/10/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.07%
Resultat  
  
-26.93%
Egenkapital  
  
5.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.631.000 1.755.000 1.712.000 1.585.000 1.570.000
Resultat: 388.000 531.000 496.000 455.000 394.000
Egenkapital: 1.866.000 1.763.000 1.567.000 1.401.000 1.169.000
Regnskap for  Augdal Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.631.000 1.755.000 1.712.000 1.585.000 1.570.000
Driftskostnader -995.000 -975.000 -950.000 -855.000 -880.000
Driftsresultat 636.000 780.000 763.000 730.000 689.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -250.000 -251.000 -270.000 -278.000 -297.000
Finans -248.000 -250.000 -267.000 -276.000 -295.000
Resultat før skatt 388.000 531.000 496.000 455.000 394.000
Skattekostnad -85.000 -135.000 -130.000 -122.000 -120.000
Årsresultat 303.000 396.000 366.000 332.000 274.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.833.000 4.304.000 4.790.000 5.277.000 5.767.000
Sum omløpsmidler 3.218.000 3.192.000 2.961.000 2.654.000 2.372.000
Sum eiendeler 7.051.000 7.496.000 7.751.000 7.931.000 8.139.000
Sum opptjent egenkapital 1.366.000 1.263.000 1.067.000 901.000 669.000
Sum egenkapital 1.866.000 1.763.000 1.567.000 1.401.000 1.169.000
Sum langsiktig gjeld 4.700.000 5.167.000 5.633.000 6.100.000 6.567.000
Sum kortsiktig gjeld 486.000 566.000 550.000 430.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 7.052.000 7.496.000 7.750.000 7.931.000 8.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.631.000 1.755.000 1.712.000 1.585.000 1.570.000
Driftsinntekter 1.631.000 1.755.000 1.712.000 1.585.000 1.570.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -526.000 -526.000 -526.000 -526.000 -534.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -469.000 -449.000 -424.000 -329.000 -346.000
Driftskostnader -995.000 -975.000 -950.000 -855.000 -880.000
Driftsresultat 636.000 780.000 763.000 730.000 689.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -250.000 -251.000 -270.000 -278.000 -297.000
Finans -248.000 -250.000 -267.000 -276.000 -295.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -100.000 -100.000
Årsresultat 303.000 396.000 366.000 332.000 274.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 344.000 289.000 249.000 211.000 175.000
Fast eiendom 3.489.000 4.015.000 4.540.000 5.066.000 5.591.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.489.000 4.015.000 4.540.000 5.066.000 5.591.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.833.000 4.304.000 4.790.000 5.277.000 5.767.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 190.000 446.000 425.000 305.000 331.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.029.000 2.745.000 2.536.000 2.349.000 2.041.000
Sum omløpsmidler 3.218.000 3.192.000 2.961.000 2.654.000 2.372.000
Sum eiendeler 7.051.000 7.496.000 7.751.000 7.931.000 8.139.000
Sum opptjent egenkapital 1.366.000 1.263.000 1.067.000 901.000 669.000
Sum egenkapital 1.866.000 1.763.000 1.567.000 1.401.000 1.169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.700.000 5.167.000 5.633.000 6.100.000 6.567.000
Leverandørgjeld 104.000 118.000 106.000 120.000 34.000
Betalbar skatt 140.000 175.000 168.000 158.000 149.000
Skyldig offentlige avgifter 32.000 64.000 67.000 42.000 50.000
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 10.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 486.000 566.000 550.000 430.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 7.052.000 7.496.000 7.750.000 7.931.000 8.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.732.000 2.626.000 2.411.000 2.224.000 1.969.000
Likviditetsgrad 1 6.6 5.6 5.4 6.2 5.9
Likviditetsgrad 2 6.6 5.6 5.4 6.2 5.9
Soliditet 26.5 23.5 20.2 17.7 14.4
Resultatgrad 3 44.4 44.6 46.1 43.9
Rentedekningsgrad 2.5 3.1 2.8 2.6 2.3
Gjeldsgrad 2.8 3.3 3.9 4.7 6.0
Total kapitalrentabilitet 9 10.4 9.9 9.2 8.5
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex