Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Auestadmeland Holding As
Juridisk navn:  Auestadmeland Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Viggo Ullmanns gate 32 Viggo Ullmanns gate 32 Fax:
3746 Skien 3746 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 916491190
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Kappa Revisjon ANS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-104.55%
Egenkapital  
  
-69.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -93.000 2.046.000 1.951.000 1.702.000
Egenkapital: 770.000 2.514.000 468.000 522.000
Regnskap for  Auestadmeland Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -20.000 -18.000 -7.000
Driftsresultat -19.000 -20.000 -18.000 -7.000
Finansinntekter 0 2.158.000 2.080.000 1.824.000
Finanskostnader -74.000 -93.000 -111.000 -115.000
Finans -74.000 2.065.000 1.969.000 1.709.000
Resultat før skatt -93.000 2.046.000 1.951.000 1.702.000
Skattekostnad 0 0 -4.000 0
Årsresultat -93.000 2.046.000 1.947.000 1.702.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.086.000 3.086.000 3.086.000 3.000.000
Sum omløpsmidler 115.000 1.845.000 2.213.000 2.312.000
Sum eiendeler 3.201.000 4.931.000 5.299.000 5.312.000
Sum opptjent egenkapital 740.000 2.484.000 438.000 492.000
Sum egenkapital 770.000 2.514.000 468.000 522.000
Sum langsiktig gjeld 1.839.000 2.230.000 2.625.000 3.000.000
Sum kortsiktig gjeld 591.000 187.000 2.205.000 1.790.000
Sum gjeld og egenkapital 3.200.000 4.931.000 5.298.000 5.312.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -20.000 -18.000 -7.000
Driftskostnader -19.000 -20.000 -18.000 -7.000
Driftsresultat -19.000 -20.000 -18.000 -7.000
Finansinntekter 0 2.158.000 2.080.000 1.824.000
Finanskostnader -74.000 -93.000 -111.000 -115.000
Finans -74.000 2.065.000 1.969.000 1.709.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.651.000 0 -2.000.000 -1.200.000
Årsresultat -93.000 2.046.000 1.947.000 1.702.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.086.000 3.086.000 3.086.000 3.000.000
Sum anleggsmidler 3.086.000 3.086.000 3.086.000 3.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 116.000 134.000 2.312.000
Sum omløpsmidler 115.000 1.845.000 2.213.000 2.312.000
Sum eiendeler 3.201.000 4.931.000 5.299.000 5.312.000
Sum opptjent egenkapital 740.000 2.484.000 438.000 492.000
Sum egenkapital 770.000 2.514.000 468.000 522.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 525.000 103.000 103.000 476.000
Sum langsiktig gjeld 1.839.000 2.230.000 2.625.000 3.000.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -1.651.000 0 -2.000.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 67.000 84.000 98.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 591.000 187.000 2.205.000 1.790.000
Sum gjeld og egenkapital 3.200.000 4.931.000 5.298.000 5.312.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -476.000 1.658.000 8.000 522.000
Likviditetsgrad 1 0.2 9.9 1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.2 9.9 1 1.3
Soliditet 24.1 5 8.8 9.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.2 -0.2 -0.1
Gjeldsgrad 3.2 1 10.3 9.2
Total kapitalrentabilitet -0.6 43.4 38.9 34.2
Signatur
26.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex