Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Auestad.net AS
Juridisk navn:  Auestad.net AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Noredalen 208 Noredalen 208 Fax:
4308 Sandnes 4308 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 889083182
Aksjekapital: 120.405 NOK
Etableringsdato: 12/5/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stavanger Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-93.16%
Egenkapital  
  
-19.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 108.000 1.578.000 935.000 38.000 -2.367.000
Egenkapital: 3.883.000 4.800.000 3.222.000 2.288.000 2.250.000
Regnskap for  Auestad.net AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 491.000 499.000 -9.000 -514.000
Driftsresultat -2.000 491.000 499.000 -9.000 -514.000
Finansinntekter 109.000 55.000 50.000 48.000 -1.853.000
Finanskostnader 0 1.032.000 385.000 -1.000 0
Finans 109.000 1.087.000 435.000 47.000 -1.853.000
Resultat før skatt 108.000 1.578.000 935.000 38.000 -2.367.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 108.000 1.578.000 935.000 38.000 -2.367.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.764.000 4.378.000 3.108.000 2.277.000 2.240.000
Sum omløpsmidler 1.144.000 422.000 114.000 10.000 10.000
Sum eiendeler 4.908.000 4.800.000 3.222.000 2.287.000 2.250.000
Sum opptjent egenkapital 3.762.000 4.679.000 3.101.000 2.166.000 2.128.000
Sum egenkapital 3.883.000 4.800.000 3.222.000 2.288.000 2.250.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.025.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.908.000 4.800.000 3.222.000 2.287.000 2.249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 491.000 499.000 -9.000 -514.000
Driftskostnader -2.000 491.000 499.000 -9.000 -514.000
Driftsresultat -2.000 491.000 499.000 -9.000 -514.000
Finansinntekter 109.000 55.000 50.000 48.000 -1.853.000
Finanskostnader 0 1.032.000 385.000 -1.000 0
Finans 109.000 1.087.000 435.000 47.000 -1.853.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.025.000 0 0 0 0
Årsresultat 108.000 1.578.000 935.000 38.000 -2.367.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.764.000 4.378.000 3.108.000 2.277.000 2.240.000
Sum anleggsmidler 3.764.000 4.378.000 3.108.000 2.277.000 2.240.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 125.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.019.000 422.000 114.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 1.144.000 422.000 114.000 10.000 10.000
Sum eiendeler 4.908.000 4.800.000 3.222.000 2.287.000 2.250.000
Sum opptjent egenkapital 3.762.000 4.679.000 3.101.000 2.166.000 2.128.000
Sum egenkapital 3.883.000 4.800.000 3.222.000 2.288.000 2.250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.025.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.025.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.908.000 4.800.000 3.222.000 2.287.000 2.249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 119.000 422.000 114.000 10.000 10.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0 0 0 0.0
Soliditet 79.1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5 -1.3
Gjeldsgrad 0.3 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.2 11.4 1 1.7 -105.2
Signatur
29.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex