Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Auestad Innovations As
Juridisk navn:  Auestad Innovations As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Indre Lima Hunnedalsvegen 392 Indre Lima Hunnedalsvegen 392 Fax:
4334 Ålgård 4334 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 820660722
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/22/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
-10%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -1.000 -2.000
Egenkapital: 27.000 30.000
Regnskap for  Auestad Innovations As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000
Finans -1.000 -2.000
Resultat før skatt -1.000 -2.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -1.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 0
Sum eiendeler 27.000 0
Sum opptjent egenkapital -3.000 0
Sum egenkapital 27.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 27.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000
Finans -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 27.000 0
Sum omløpsmidler 27.000 0
Sum eiendeler 27.000 0
Sum opptjent egenkapital -3.000 0
Sum egenkapital 27.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 27.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex