Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Auestad Holding As
Juridisk navn:  Auestad Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
D. Carlsens Veg 4 D. Carlsens Veg 4 Fax:
4350 Kleppe 4350 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 919223138
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/19/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Idsø & Ravnås Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
102.22%
Egenkapital  
  
109.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 91.000 45.000 8.000
Egenkapital: 174.000 83.000 38.000
Regnskap for  Auestad Holding As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -15.000 -12.000
Driftsresultat -9.000 -15.000 -12.000
Finansinntekter 100.000 60.000 20.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 100.000 60.000 20.000
Resultat før skatt 91.000 45.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 91.000 45.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 427.000 360.000 313.000
Sum omløpsmidler 147.000 95.000 49.000
Sum eiendeler 574.000 455.000 362.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 53.000 8.000
Sum egenkapital 174.000 83.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 400.000 371.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 574.000 454.000 362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -15.000 -12.000
Driftskostnader -9.000 -15.000 -12.000
Driftsresultat -9.000 -15.000 -12.000
Finansinntekter 100.000 60.000 20.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 100.000 60.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 91.000 45.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 427.000 360.000 313.000
Sum anleggsmidler 427.000 360.000 313.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 47.000 35.000 29.000
Sum omløpsmidler 147.000 95.000 49.000
Sum eiendeler 574.000 455.000 362.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 53.000 8.000
Sum egenkapital 174.000 83.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 324.000 324.000 324.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 47.000 0
Sum kortsiktig gjeld 400.000 371.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 574.000 454.000 362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -253.000 -276.000 -275.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.2
Soliditet 30.3 18.3 10.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.3 4.5 8.5
Total kapitalrentabilitet 15.9 9.9 2.2
Signatur
03.07.2017
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex