Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Auestad AS
Juridisk navn:  Auestad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51430136
Stasjonsvegen 14 Stasjonsvegen 14 Fax: 51430019
4360 Varhaug 4360 Varhaug
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 964920060
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 9/18/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.86%
Resultat  
  
39.31%
Egenkapital  
  
9.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 60.381.000 58.701.000 60.248.000 60.619.000 59.432.000
Resultat: 3.250.000 2.333.000 2.623.000 3.318.000 3.680.000
Egenkapital: 6.297.000 5.772.000 5.484.000 6.494.000 5.043.000
Regnskap for  Auestad AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 60.381.000 58.701.000 60.248.000 60.619.000 59.432.000
Driftskostnader -57.074.000 -56.340.000 -57.662.000 -57.340.000 -55.796.000
Driftsresultat 3.307.000 2.360.000 2.587.000 3.280.000 3.636.000
Finansinntekter 2.000 36.000 41.000 40.000 50.000
Finanskostnader -59.000 -63.000 -4.000 -2.000 -6.000
Finans -57.000 -27.000 37.000 38.000 44.000
Resultat før skatt 3.250.000 2.333.000 2.623.000 3.318.000 3.680.000
Skattekostnad -725.000 -546.000 -633.000 -868.000 -1.024.000
Årsresultat 2.525.000 1.788.000 1.991.000 2.450.000 2.656.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.044.000 6.374.000 6.765.000 1.749.000 1.779.000
Sum omløpsmidler 8.751.000 8.654.000 9.928.000 12.010.000 11.392.000
Sum eiendeler 14.795.000 15.028.000 16.693.000 13.759.000 13.171.000
Sum opptjent egenkapital 6.197.000 5.672.000 5.384.000 6.394.000 4.943.000
Sum egenkapital 6.297.000 5.772.000 5.484.000 6.494.000 5.043.000
Sum langsiktig gjeld 1.583.000 1.783.000 1.983.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.915.000 7.473.000 9.226.000 7.265.000 8.127.000
Sum gjeld og egenkapital 14.795.000 15.028.000 16.693.000 13.759.000 13.170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.258.000 58.538.000 60.064.000 60.558.000 59.334.000
Andre inntekter 123.000 163.000 185.000 62.000 98.000
Driftsinntekter 60.381.000 58.701.000 60.248.000 60.619.000 59.432.000
Varekostnad -44.338.000 -42.907.000 -44.016.000 -44.220.000 -41.778.000
Lønninger -7.815.000 -8.469.000 -8.352.000 -7.660.000 -7.800.000
Avskrivning -422.000 -366.000 -610.000 -829.000 -760.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.499.000 -4.598.000 -4.684.000 -4.631.000 -5.458.000
Driftskostnader -57.074.000 -56.340.000 -57.662.000 -57.340.000 -55.796.000
Driftsresultat 3.307.000 2.360.000 2.587.000 3.280.000 3.636.000
Finansinntekter 2.000 36.000 41.000 40.000 50.000
Finanskostnader -59.000 -63.000 -4.000 -2.000 -6.000
Finans -57.000 -27.000 37.000 38.000 44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 2.525.000 1.788.000 1.991.000 2.450.000 2.656.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 101.000 96.000 121.000 110.000 49.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 743.000 1.078.000 1.444.000 1.639.000 1.730.000
Sum varige driftsmidler 743.000 1.078.000 1.444.000 1.639.000 1.730.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.200.000 5.200.000 5.200.000 0 0
Sum anleggsmidler 6.044.000 6.374.000 6.765.000 1.749.000 1.779.000
Varebeholdning 2.479.000 2.593.000 3.086.000 2.778.000 2.867.000
Kundefordringer 559.000 511.000 623.000 549.000 920.000
Andre fordringer 2.395.000 2.533.000 2.749.000 2.599.000 2.729.000
Sum investeringer 171.000 171.000 171.000 171.000 171.000
Kasse, bank 3.147.000 2.847.000 3.299.000 5.914.000 4.705.000
Sum omløpsmidler 8.751.000 8.654.000 9.928.000 12.010.000 11.392.000
Sum eiendeler 14.795.000 15.028.000 16.693.000 13.759.000 13.171.000
Sum opptjent egenkapital 6.197.000 5.672.000 5.384.000 6.394.000 4.943.000
Sum egenkapital 6.297.000 5.772.000 5.484.000 6.494.000 5.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.583.000 1.783.000 1.983.000 0 0
Leverandørgjeld 1.798.000 1.540.000 3.359.000 2.631.000 2.638.000
Betalbar skatt 730.000 521.000 643.000 929.000 1.099.000
Skyldig offentlige avgifter 1.044.000 1.073.000 635.000 691.000 722.000
Utbytte -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.343.000 2.839.000 3.588.000 2.014.000 2.668.000
Sum kortsiktig gjeld 6.915.000 7.473.000 9.226.000 7.265.000 8.127.000
Sum gjeld og egenkapital 14.795.000 15.028.000 16.693.000 13.759.000 13.170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.836.000 1.181.000 702.000 4.745.000 3.265.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.7 1.3 1.1
Soliditet 42.6 38.4 32.9 47.2 38.3
Resultatgrad 5.5 4 4.3 5.4 6.1
Rentedekningsgrad 56.1 37.5 646.8 1 614.3
Gjeldsgrad 1.3 1.6 2 1.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 22.4 15.9 15.7 24.1 28.0
Signatur
07.06.2006
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA I FELLESSKAP
VARHAUG KJELLAUG MARIE
AUESTAD ASTA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex