Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atpi Norway As
Juridisk navn:  Atpi Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55306400
C. Sundts Gate 39 C. Sundts Gate 39 Fax: 55306430
5004 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976604512
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 90
Etableringsdato: 7/11/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.81%
Resultat  
  
551.03%
Egenkapital  
  
-30.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 78.323.000 71.982.000 67.647.000 68.037.000 73.664.000
Resultat: 4.440.000 682.000 436.000 -864.000 1.199.000
Egenkapital: 12.776.000 18.424.000 17.964.000 17.758.000 18.130.000
Regnskap for  Atpi Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 78.323.000 71.982.000 67.647.000 68.037.000 73.664.000
Driftskostnader -73.859.000 -71.284.000 -67.181.000 -68.941.000 -72.812.000
Driftsresultat 4.465.000 698.000 466.000 -904.000 853.000
Finansinntekter 55.000 20.000 13.000 61.000 363.000
Finanskostnader -80.000 -36.000 -43.000 -21.000 -17.000
Finans -25.000 -16.000 -30.000 40.000 346.000
Resultat før skatt 4.440.000 682.000 436.000 -864.000 1.199.000
Skattekostnad -1.088.000 -222.000 -230.000 137.000 -500.000
Årsresultat 3.351.000 461.000 205.000 -727.000 699.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 396.000 645.000 2.023.000 2.350.000 1.335.000
Sum omløpsmidler 48.291.000 43.323.000 39.458.000 38.369.000 47.926.000
Sum eiendeler 48.687.000 43.968.000 41.481.000 40.719.000 49.261.000
Sum opptjent egenkapital 12.626.000 18.274.000 17.814.000 17.253.000 17.980.000
Sum egenkapital 12.776.000 18.424.000 17.964.000 17.758.000 18.130.000
Sum langsiktig gjeld 0 324.000 0 0 1.577.000
Sum kortsiktig gjeld 35.911.000 25.219.000 23.517.000 22.961.000 29.555.000
Sum gjeld og egenkapital 48.687.000 43.967.000 41.481.000 40.719.000 49.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.323.000 71.982.000 67.647.000 68.037.000 73.664.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 78.323.000 71.982.000 67.647.000 68.037.000 73.664.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -47.412.000 -43.600.000 -45.001.000 -42.716.000 -46.115.000
Avskrivning -93.000 -119.000 -188.000 -260.000 -271.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.354.000 -27.565.000 -21.992.000 -25.965.000 -26.426.000
Driftskostnader -73.859.000 -71.284.000 -67.181.000 -68.941.000 -72.812.000
Driftsresultat 4.465.000 698.000 466.000 -904.000 853.000
Finansinntekter 55.000 20.000 13.000 61.000 363.000
Finanskostnader -80.000 -36.000 -43.000 -21.000 -17.000
Finans -25.000 -16.000 -30.000 40.000 346.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -9.000.000 0 0 0 -8.000.000
Årsresultat 3.351.000 461.000 205.000 -727.000 699.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 175.000 468.000 518.000 749.000 743.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 220.000 178.000 243.000 430.000 592.000
Sum varige driftsmidler 220.000 178.000 243.000 430.000 592.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.262.000 1.171.000 0
Sum anleggsmidler 396.000 645.000 2.023.000 2.350.000 1.335.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.884.000 22.716.000 25.805.000 16.836.000 18.777.000
Andre fordringer 815.000 3.659.000 4.917.000 2.755.000 1.126.000
Sum investeringer 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Kasse, bank 8.552.000 16.907.000 8.674.000 11.852.000 14.677.000
Sum omløpsmidler 48.291.000 43.323.000 39.458.000 38.369.000 47.926.000
Sum eiendeler 48.687.000 43.968.000 41.481.000 40.719.000 49.261.000
Sum opptjent egenkapital 12.626.000 18.274.000 17.814.000 17.253.000 17.980.000
Sum egenkapital 12.776.000 18.424.000 17.964.000 17.758.000 18.130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 324.000 0 0 1.577.000
Gjeld til kredittinstitutt 93.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 324.000 0 0 1.577.000
Leverandørgjeld 15.874.000 15.526.000 13.482.000 12.255.000 11.529.000
Betalbar skatt 796.000 171.000 0 0 790.000
Skyldig offentlige avgifter 3.429.000 3.193.000 3.161.000 3.175.000 3.026.000
Utbytte -9.000.000 0 0 0 -8.000.000
Annen kortsiktig gjeld 6.719.000 6.330.000 6.873.000 7.531.000 6.209.000
Sum kortsiktig gjeld 35.911.000 25.219.000 23.517.000 22.961.000 29.555.000
Sum gjeld og egenkapital 48.687.000 43.967.000 41.481.000 40.719.000 49.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.380.000 18.104.000 15.941.000 15.408.000 18.371.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.7 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7
Soliditet 26.2 41.9 43.3 43.6 36.8
Resultatgrad 5.7 1 0.7 -1.3 1.2
Rentedekningsgrad 55.8 19.4 10.8 -40.1 71.5
Gjeldsgrad 2.8 1.4 1.3 1.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 9.3 1.6 1.2 -2.1 2.5
Signatur
14.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex