Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atpi Norway As
Juridisk navn:  Atpi Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55306400
C. Sundts Gate 39 C. Sundts Gate 39 Fax: 55306430
5004 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976604512
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 83
Etableringsdato: 7/11/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.86%
Resultat  
  
117.86%
Egenkapital  
  
58.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 89.965.000 78.323.000 71.982.000 67.647.000 68.037.000
Resultat: 9.673.000 4.440.000 682.000 436.000 -864.000
Egenkapital: 20.293.000 12.776.000 18.424.000 17.964.000 17.758.000
Regnskap for  Atpi Norway As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 89.965.000 78.323.000 71.982.000 67.647.000 68.037.000
Driftskostnader -80.148.000 -73.859.000 -71.284.000 -67.181.000 -68.941.000
Driftsresultat 9.817.000 4.465.000 698.000 466.000 -904.000
Finansinntekter 63.000 55.000 20.000 13.000 61.000
Finanskostnader -207.000 -80.000 -36.000 -43.000 -21.000
Finans -144.000 -25.000 -16.000 -30.000 40.000
Resultat før skatt 9.673.000 4.440.000 682.000 436.000 -864.000
Skattekostnad -2.156.000 -1.088.000 -222.000 -230.000 137.000
Årsresultat 7.517.000 3.351.000 461.000 205.000 -727.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 328.000 396.000 645.000 2.023.000 2.350.000
Sum omløpsmidler 69.426.000 48.291.000 43.323.000 39.458.000 38.369.000
Sum eiendeler 69.754.000 48.687.000 43.968.000 41.481.000 40.719.000
Sum opptjent egenkapital 20.143.000 12.626.000 18.274.000 17.814.000 17.253.000
Sum egenkapital 20.293.000 12.776.000 18.424.000 17.964.000 17.758.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 324.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49.461.000 35.911.000 25.219.000 23.517.000 22.961.000
Sum gjeld og egenkapital 69.754.000 48.687.000 43.967.000 41.481.000 40.719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 89.965.000 78.323.000 71.982.000 67.647.000 68.037.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 89.965.000 78.323.000 71.982.000 67.647.000 68.037.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -51.152.000 -47.412.000 -43.600.000 -45.001.000 -42.716.000
Avskrivning -60.000 -93.000 -119.000 -188.000 -260.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.936.000 -26.354.000 -27.565.000 -21.992.000 -25.965.000
Driftskostnader -80.148.000 -73.859.000 -71.284.000 -67.181.000 -68.941.000
Driftsresultat 9.817.000 4.465.000 698.000 466.000 -904.000
Finansinntekter 63.000 55.000 20.000 13.000 61.000
Finanskostnader -207.000 -80.000 -36.000 -43.000 -21.000
Finans -144.000 -25.000 -16.000 -30.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -9.000.000 0 0 0
Årsresultat 7.517.000 3.351.000 461.000 205.000 -727.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 167.000 175.000 468.000 518.000 749.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 161.000 220.000 178.000 243.000 430.000
Sum varige driftsmidler 161.000 220.000 178.000 243.000 430.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.262.000 1.171.000
Sum anleggsmidler 328.000 396.000 645.000 2.023.000 2.350.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 58.203.000 29.884.000 22.716.000 25.805.000 16.836.000
Andre fordringer 639.000 815.000 3.659.000 4.917.000 2.755.000
Sum investeringer 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Kasse, bank 10.544.000 8.552.000 16.907.000 8.674.000 11.852.000
Sum omløpsmidler 69.426.000 48.291.000 43.323.000 39.458.000 38.369.000
Sum eiendeler 69.754.000 48.687.000 43.968.000 41.481.000 40.719.000
Sum opptjent egenkapital 20.143.000 12.626.000 18.274.000 17.814.000 17.253.000
Sum egenkapital 20.293.000 12.776.000 18.424.000 17.964.000 17.758.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 324.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 93.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 324.000 0 0
Leverandørgjeld 33.194.000 15.874.000 15.526.000 13.482.000 12.255.000
Betalbar skatt 2.147.000 796.000 171.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.143.000 3.429.000 3.193.000 3.161.000 3.175.000
Utbytte 0 -9.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.976.000 6.719.000 6.330.000 6.873.000 7.531.000
Sum kortsiktig gjeld 49.461.000 35.911.000 25.219.000 23.517.000 22.961.000
Sum gjeld og egenkapital 69.754.000 48.687.000 43.967.000 41.481.000 40.719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.965.000 12.380.000 18.104.000 15.941.000 15.408.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.7 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.7 1.7 1.7
Soliditet 29.1 26.2 41.9 43.3 43.6
Resultatgrad 10.9 5.7 1 0.7 -1.3
Rentedekningsgrad 47.4 55.8 19.4 10.8 -40.1
Gjeldsgrad 2.4 2.8 1.4 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 14.2 9.3 1.6 1.2 -2.1
Signatur
15.03.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex