Ator AS
Juridisk navn:  Ator AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95150173
C/o Andreas Torhus C/O Andreas Torhus Fax:
6457 Bolsøya 6457 Bolsøya
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 989783408
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.1%
Resultat  
  
-96.95%
Egenkapital  
  
-12.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 485.000 394.000 646.000 543.000 335.000
Resultat: 6.000 197.000 136.000 212.000 49.000
Egenkapital: 706.000 806.000 619.000 483.000 271.000
Regnskap for  Ator AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 485.000 394.000 646.000 543.000 335.000
Driftskostnader -152.000 -273.000 -608.000 -256.000 -241.000
Driftsresultat 334.000 121.000 39.000 287.000 94.000
Finansinntekter -100.000 76.000 99.000 96.000 -45.000
Finanskostnader -228.000 0 -1.000 -172.000 0
Finans -328.000 76.000 98.000 -76.000 -45.000
Resultat før skatt 6.000 197.000 136.000 212.000 49.000
Skattekostnad -106.000 -10.000 0 0 0
Årsresultat -100.000 187.000 136.000 212.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.690.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum omløpsmidler 827.000 1.022.000 674.000 499.000 529.000
Sum eiendeler 2.517.000 1.062.000 714.000 539.000 569.000
Sum opptjent egenkapital 206.000 306.000 119.000 -17.000 -229.000
Sum egenkapital 706.000 806.000 619.000 483.000 271.000
Sum langsiktig gjeld 1.439.000 0 83.000 53.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 373.000 257.000 12.000 2.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 2.518.000 1.063.000 714.000 538.000 569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 311.000 287.000 646.000 543.000 335.000
Andre inntekter 174.000 107.000 0 0 0
Driftsinntekter 485.000 394.000 646.000 543.000 335.000
Varekostnad 0 -122.000 -303.000 0 -107.000
Lønninger -113.000 -116.000 -165.000 -151.000 -23.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -35.000 -140.000 -105.000 -111.000
Driftskostnader -152.000 -273.000 -608.000 -256.000 -241.000
Driftsresultat 334.000 121.000 39.000 287.000 94.000
Finansinntekter -100.000 76.000 99.000 96.000 -45.000
Finanskostnader -228.000 0 -1.000 -172.000 0
Finans -328.000 76.000 98.000 -76.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -100.000 187.000 136.000 212.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.650.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.650.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum anleggsmidler 1.690.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 126.000 165.000 0 0 469.000
Andre fordringer 0 14.000 22.000 1.000 0
Sum investeringer 692.000 837.000 576.000 124.000 56.000
Kasse, bank 10.000 7.000 75.000 374.000 4.000
Sum omløpsmidler 827.000 1.022.000 674.000 499.000 529.000
Sum eiendeler 2.517.000 1.062.000 714.000 539.000 569.000
Sum opptjent egenkapital 206.000 306.000 119.000 -17.000 -229.000
Sum egenkapital 706.000 806.000 619.000 483.000 271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 -1.000
Sum langsiktig gjeld 1.439.000 0 83.000 53.000 256.000
Leverandørgjeld 1.000 154.000 12.000 2.000 4.000
Betalbar skatt 106.000 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 9.000 0 0 39.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 83.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 373.000 257.000 12.000 2.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 2.518.000 1.063.000 714.000 538.000 569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 454.000 765.000 662.000 497.000 487.000
Likviditetsgrad 1 2.2 4 56.2 249.5 12.6
Likviditetsgrad 2 2.2 4 56.2 249.6 12.6
Soliditet 2 75.8 86.7 89.8 47.6
Resultatgrad 68.9 30.7 6 52.9 28.1
Rentedekningsgrad 1.5 3 2.2
Gjeldsgrad 2.6 0.3 0.2 0.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 9.3 18.5 19.3 71.2 8.6
Signatur
11.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex