Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlas Elektro AS
Juridisk navn:  Atlas Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92418375
Bestumveien 2 Bestumveien 2 Fax: 22208803
0281 Oslo 281 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987773340
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/5/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.26%
Resultat  
  
-94.61%
Egenkapital  
  
2.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.550.000 9.351.000 11.390.000 11.436.000 10.086.000
Resultat: 107.000 1.984.000 1.719.000 2.597.000 2.465.000
Egenkapital: 3.754.000 3.671.000 2.145.000 1.841.000 396.000
Regnskap for  Atlas Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.550.000 9.351.000 11.390.000 11.436.000 10.086.000
Driftskostnader -7.462.000 -7.382.000 -9.670.000 -8.845.000 -7.618.000
Driftsresultat 87.000 1.970.000 1.719.000 2.592.000 2.468.000
Finansinntekter 21.000 16.000 7.000 16.000 14.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -7.000 -11.000 -17.000
Finans 20.000 15.000 0 5.000 -3.000
Resultat før skatt 107.000 1.984.000 1.719.000 2.597.000 2.465.000
Skattekostnad -24.000 -458.000 -415.000 -651.000 -655.000
Årsresultat 83.000 1.526.000 1.304.000 1.945.000 1.811.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 868.000 345.000 455.000 615.000 277.000
Sum omløpsmidler 5.179.000 5.333.000 5.177.000 4.444.000 6.028.000
Sum eiendeler 6.047.000 5.678.000 5.632.000 5.059.000 6.305.000
Sum opptjent egenkapital 3.648.000 3.565.000 2.039.000 1.735.000 290.000
Sum egenkapital 3.754.000 3.671.000 2.145.000 1.841.000 396.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 50.000 146.000 386.000
Sum kortsiktig gjeld 2.293.000 2.007.000 3.437.000 3.073.000 5.524.000
Sum gjeld og egenkapital 6.047.000 5.678.000 5.632.000 5.060.000 6.306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.420.000 9.343.000 11.390.000 11.436.000 10.086.000
Andre inntekter 130.000 8.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.550.000 9.351.000 11.390.000 11.436.000 10.086.000
Varekostnad -1.991.000 -1.995.000 -3.121.000 -2.898.000 -2.742.000
Lønninger -4.862.000 -4.511.000 -5.579.000 -4.972.000 -3.917.000
Avskrivning -69.000 -90.000 -163.000 -186.000 -145.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -540.000 -786.000 -807.000 -789.000 -814.000
Driftskostnader -7.462.000 -7.382.000 -9.670.000 -8.845.000 -7.618.000
Driftsresultat 87.000 1.970.000 1.719.000 2.592.000 2.468.000
Finansinntekter 21.000 16.000 7.000 16.000 14.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -7.000 -11.000 -17.000
Finans 20.000 15.000 0 5.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 -500.000 -1.600.000
Årsresultat 83.000 1.526.000 1.304.000 1.945.000 1.811.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 36.000 57.000 53.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 855.000 309.000 399.000 562.000 277.000
Sum varige driftsmidler 855.000 309.000 399.000 562.000 277.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 868.000 345.000 455.000 615.000 277.000
Varebeholdning 256.000 250.000 169.000 256.000 222.000
Kundefordringer 1.137.000 1.726.000 2.965.000 1.763.000 3.957.000
Andre fordringer 14.000 6.000 20.000 36.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.773.000 3.352.000 2.023.000 2.388.000 1.760.000
Sum omløpsmidler 5.179.000 5.333.000 5.177.000 4.444.000 6.028.000
Sum eiendeler 6.047.000 5.678.000 5.632.000 5.059.000 6.305.000
Sum opptjent egenkapital 3.648.000 3.565.000 2.039.000 1.735.000 290.000
Sum egenkapital 3.754.000 3.671.000 2.145.000 1.841.000 396.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 136.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 50.000 146.000 386.000
Leverandørgjeld 193.000 281.000 268.000 295.000 341.000
Betalbar skatt 0 437.000 419.000 840.000 491.000
Skyldig offentlige avgifter 1.205.000 664.000 1.049.000 808.000 1.120.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 -500.000 -1.600.000
Annen kortsiktig gjeld 896.000 625.000 701.000 629.000 1.972.000
Sum kortsiktig gjeld 2.293.000 2.007.000 3.437.000 3.073.000 5.524.000
Sum gjeld og egenkapital 6.047.000 5.678.000 5.632.000 5.060.000 6.306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.886.000 3.326.000 1.740.000 1.371.000 504.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.7 1.5 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 2.1 2.5 1.5 1.4 1.1
Soliditet 62.1 64.7 38.1 36.4 6.3
Resultatgrad 1.2 21.1 15.1 22.7 24.5
Rentedekningsgrad 8 1 245.6 235.6 146.0
Gjeldsgrad 0.6 0.5 1.6 1.7 14.9
Total kapitalrentabilitet 1.8 3 30.6 51.5 39.4
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
06.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex