Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlas Eiendomsforvaltning AS
Juridisk navn:  Atlas Eiendomsforvaltning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nøsteveien 93 Nøsteveien 93 Fax:
3402 Lier 3402 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 993437832
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Resultat Compagniet As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
135.24%
Egenkapital  
  
66.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.590.000 0 0 0 0
Resultat: 37.000 -105.000 -18.000 -9.000 -7.000
Egenkapital: 957.000 574.000 451.000 337.000 91.000
Regnskap for  Atlas Eiendomsforvaltning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.590.000 0 0 0 0
Driftskostnader -5.517.000 -38.000 -18.000 -9.000 -7.000
Driftsresultat 73.000 -38.000 -18.000 -9.000 -7.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -67.000 0 0 0
Finans -36.000 -67.000 0 0 0
Resultat før skatt 37.000 -105.000 -18.000 -9.000 -7.000
Skattekostnad 76.000 53.000 32.000 64.000 108.000
Årsresultat 113.000 -53.000 13.000 55.000 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 5.073.000 1.180.000 971.000 0
Sum omløpsmidler 990.000 615.000 462.000 258.000 403.000
Sum eiendeler 990.000 5.688.000 1.642.000 1.229.000 403.000
Sum opptjent egenkapital -254.000 -367.000 -314.000 -328.000 -382.000
Sum egenkapital 957.000 574.000 451.000 337.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 34.000 4.392.000 427.000 287.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld -1.000 722.000 765.000 605.000 0
Sum gjeld og egenkapital 990.000 5.688.000 1.643.000 1.229.000 404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.590.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.590.000 0 0 0 0
Varekostnad -5.514.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -38.000 -18.000 -9.000 -7.000
Driftskostnader -5.517.000 -38.000 -18.000 -9.000 -7.000
Driftsresultat 73.000 -38.000 -18.000 -9.000 -7.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -67.000 0 0 0
Finans -36.000 -67.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 113.000 -53.000 13.000 55.000 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 5.073.000 1.180.000 971.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 5.073.000 1.180.000 971.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 5.073.000 1.180.000 971.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 0 75.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 990.000 615.000 462.000 258.000 403.000
Sum eiendeler 990.000 5.688.000 1.642.000 1.229.000 403.000
Sum opptjent egenkapital -254.000 -367.000 -314.000 -328.000 -382.000
Sum egenkapital 957.000 574.000 451.000 337.000 91.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.000 4.392.000 427.000 287.000 312.000
Leverandørgjeld -1.000 722.000 765.000 605.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -1.000 722.000 765.000 605.000 0
Sum gjeld og egenkapital 990.000 5.688.000 1.643.000 1.229.000 404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 991.000 -107.000 -303.000 -347.000 403.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.5 0.0
Soliditet 96.7 10.1 27.4 27.4 22.6
Resultatgrad 1.3
Rentedekningsgrad 1.9 -0.6
Gjeldsgrad 0 8.9 2.6 2.6 3.4
Total kapitalrentabilitet 7.6 -0.7 -1.1 -0.7 -1.7
Signatur
16.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex