Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlas Eiendom 1 As
Juridisk navn:  Atlas Eiendom 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sørsundveien 51 Sørsundveien 51 Fax:
6507 Kristiansund N 6507 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 920485200
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/23/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norvik Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.55%
Resultat  
  
-7.62%
Egenkapital  
  
-131.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 190.000 193.000
Resultat: -353.000 -328.000
Egenkapital: -651.000 2.072.000
Regnskap for  Atlas Eiendom 1 As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 190.000 193.000
Driftskostnader -370.000 -377.000
Driftsresultat -180.000 -184.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -174.000 -144.000
Finans -174.000 -144.000
Resultat før skatt -353.000 -328.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -353.000 -328.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.515.000 6.004.000
Sum omløpsmidler 54.000 57.000
Sum eiendeler 5.569.000 6.061.000
Sum opptjent egenkapital -681.000 0
Sum egenkapital -651.000 2.072.000
Sum langsiktig gjeld 3.890.000 4.240.000
Sum kortsiktig gjeld 2.331.000 -250.000
Sum gjeld og egenkapital 5.570.000 6.062.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 179.000 0
Andre inntekter 11.000 193.000
Driftsinntekter 190.000 193.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -191.000 -247.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -179.000 -130.000
Driftskostnader -370.000 -377.000
Driftsresultat -180.000 -184.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -174.000 -144.000
Finans -174.000 -144.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -353.000 -328.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 5.044.000 5.178.000
Maskiner anlegg 188.000 0
Driftsløsøre 234.000 826.000
Sum varige driftsmidler 5.465.000 6.004.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 0
Sum anleggsmidler 5.515.000 6.004.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 54.000 41.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 16.000
Sum omløpsmidler 54.000 57.000
Sum eiendeler 5.569.000 6.061.000
Sum opptjent egenkapital -681.000 0
Sum egenkapital -651.000 2.072.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.890.000 4.240.000
Leverandørgjeld 33.000 50.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 85.000 27.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.212.000 -328.000
Sum kortsiktig gjeld 2.331.000 -250.000
Sum gjeld og egenkapital 5.570.000 6.062.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.277.000 307.000
Likviditetsgrad 1 0 -0.2
Likviditetsgrad 2 0 -0.2
Soliditet -11.7 34.2
Resultatgrad -94.7 -95.3
Rentedekningsgrad -1.3
Gjeldsgrad -9.6 1.9
Total kapitalrentabilitet -3.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex