Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlas Copco Kompressorteknikk AS
Juridisk navn:  Atlas Copco Kompressorteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64860860
Postboks 323 Berghagan 5 Fax: 64860239
1401 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 854581112
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 88
Etableringsdato: 12/4/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.25%
Resultat  
  
-67.82%
Egenkapital  
  
1.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 242.237.000 296.314.000 240.455.000 211.740.000 246.955.000
Resultat: 8.717.000 27.087.000 4.508.000 2.652.000 14.079.000
Egenkapital: 27.474.000 27.110.000 15.412.000 13.427.000 6.639.000
Regnskap for  Atlas Copco Kompressorteknikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 242.237.000 296.314.000 240.455.000 211.740.000 246.955.000
Driftskostnader -232.756.000 -268.638.000 -235.157.000 -209.143.000 -232.917.000
Driftsresultat 9.480.000 27.676.000 5.298.000 2.597.000 14.038.000
Finansinntekter 922.000 1.587.000 1.990.000 701.000 2.638.000
Finanskostnader -1.686.000 -2.176.000 -2.781.000 -647.000 -2.596.000
Finans -764.000 -589.000 -791.000 54.000 42.000
Resultat før skatt 8.717.000 27.087.000 4.508.000 2.652.000 14.079.000
Skattekostnad -2.193.000 -6.656.000 -972.000 -1.050.000 -3.768.000
Årsresultat 6.524.000 20.432.000 3.536.000 1.601.000 10.311.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.385.000 1.504.000 4.975.000 5.817.000 8.783.000
Sum omløpsmidler 112.451.000 131.282.000 137.274.000 109.796.000 86.856.000
Sum eiendeler 113.836.000 132.786.000 142.249.000 115.613.000 95.639.000
Sum opptjent egenkapital 22.474.000 22.110.000 10.412.000 8.427.000 0
Sum egenkapital 27.474.000 27.110.000 15.412.000 13.427.000 6.639.000
Sum langsiktig gjeld 1.139.000 1.330.000 15.329.000 16.909.000 29.399.000
Sum kortsiktig gjeld 85.223.000 104.345.000 111.508.000 85.276.000 59.601.000
Sum gjeld og egenkapital 113.836.000 132.785.000 142.249.000 115.612.000 95.639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 242.237.000 296.314.000 240.455.000 211.740.000 246.955.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 242.237.000 296.314.000 240.455.000 211.740.000 246.955.000
Varekostnad -141.319.000 -197.210.000 -155.316.000 -132.360.000 -147.209.000
Lønninger -62.540.000 -48.785.000 -54.987.000 -53.517.000 -51.961.000
Avskrivning -378.000 -422.000 -406.000 -238.000 -479.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.519.000 -22.221.000 -24.448.000 -23.028.000 -33.268.000
Driftskostnader -232.756.000 -268.638.000 -235.157.000 -209.143.000 -232.917.000
Driftsresultat 9.480.000 27.676.000 5.298.000 2.597.000 14.038.000
Finansinntekter 922.000 1.587.000 1.990.000 701.000 2.638.000
Finanskostnader -1.686.000 -2.176.000 -2.781.000 -647.000 -2.596.000
Finans -764.000 -589.000 -791.000 54.000 42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.524.000 20.432.000 3.536.000 1.601.000 10.311.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 790.000 993.000 4.259.000 5.146.000 8.373.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 596.000 511.000 716.000 671.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 410.000
Sum varige driftsmidler 596.000 511.000 716.000 671.000 410.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.385.000 1.504.000 4.975.000 5.817.000 8.783.000
Varebeholdning 6.400.000 17.711.000 10.966.000 7.309.000 5.631.000
Kundefordringer 40.213.000 37.928.000 32.610.000 38.846.000 37.889.000
Andre fordringer 65.838.000 75.642.000 93.699.000 63.642.000 43.336.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 112.451.000 131.282.000 137.274.000 109.796.000 86.856.000
Sum eiendeler 113.836.000 132.786.000 142.249.000 115.613.000 95.639.000
Sum opptjent egenkapital 22.474.000 22.110.000 10.412.000 8.427.000 0
Sum egenkapital 27.474.000 27.110.000 15.412.000 13.427.000 6.639.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.139.000 1.330.000 15.329.000 16.909.000 29.399.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.139.000 1.330.000 15.329.000 16.909.000 29.399.000
Leverandørgjeld 7.592.000 15.060.000 25.242.000 20.333.000 1.589.000
Betalbar skatt 149.000 498.000 210.000 1.000 3.597.000
Skyldig offentlige avgifter 15.292.000 13.857.000 8.236.000 7.177.000 4.740.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.189.000 74.930.000 77.820.000 57.765.000 49.676.000
Sum kortsiktig gjeld 85.223.000 104.345.000 111.508.000 85.276.000 59.601.000
Sum gjeld og egenkapital 113.836.000 132.785.000 142.249.000 115.612.000 95.639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.228.000 26.937.000 25.766.000 24.520.000 27.255.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 1.3 1.4
Soliditet 24.1 20.4 10.8 11.6 6.9
Resultatgrad 3.9 9.3 2.2 1.2 5.7
Rentedekningsgrad 5.6 12.7 1.9 5.1 6.4
Gjeldsgrad 3.1 3.9 8.2 7.6 13.4
Total kapitalrentabilitet 9.1 2 5.1 2.9 17.4
Signatur
16.11.2016
SELSKAPET TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex