Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlas Copco AS
Juridisk navn:  Atlas Copco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64860860
Postboks 336 Berghagan 7 Fax: 64860322
1401 Ski 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 910324381
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/13/1916
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.02%
Resultat  
  
-80.78%
Egenkapital  
  
-36.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.266.000 15.710.000 14.928.000 13.055.000 12.971.000
Resultat: 40.574.000 211.082.000 45.895.000 44.485.000 40.869.000
Egenkapital: 32.458.000 51.124.000 53.312.000 48.323.000 43.152.000
Regnskap for  Atlas Copco AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.266.000 15.710.000 14.928.000 13.055.000 12.971.000
Driftskostnader -11.040.000 -15.672.000 -15.167.000 -15.456.000 -13.279.000
Driftsresultat -1.774.000 38.000 -239.000 -2.401.000 -308.000
Finansinntekter 42.370.000 211.284.000 46.692.000 48.034.000 43.143.000
Finanskostnader -22.000 -240.000 -558.000 -1.148.000 -1.966.000
Finans 42.348.000 211.044.000 46.134.000 46.886.000 41.177.000
Resultat før skatt 40.574.000 211.082.000 45.895.000 44.485.000 40.869.000
Skattekostnad -9.241.000 -3.177.000 -11.256.000 -9.576.000 -11.032.000
Årsresultat 31.333.000 207.905.000 34.639.000 34.909.000 29.837.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.014.000 14.014.000 39.231.000 38.494.000 38.236.000
Sum omløpsmidler 151.887.000 203.499.000 192.498.000 197.053.000 176.553.000
Sum eiendeler 165.901.000 217.513.000 231.729.000 235.547.000 214.789.000
Sum opptjent egenkapital 22.458.000 41.124.000 43.312.000 38.323.000 33.152.000
Sum egenkapital 32.458.000 51.124.000 53.312.000 48.323.000 43.152.000
Sum langsiktig gjeld 1.879.000 1.997.000 1.815.000 1.762.000 1.908.000
Sum kortsiktig gjeld 131.564.000 164.392.000 176.602.000 185.462.000 169.729.000
Sum gjeld og egenkapital 165.901.000 217.513.000 231.729.000 235.547.000 214.789.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 9.266.000 15.710.000 14.928.000 13.055.000 12.971.000
Driftsinntekter 9.266.000 15.710.000 14.928.000 13.055.000 12.971.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.569.000 -2.203.000 -2.555.000 -2.901.000 -1.893.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.471.000 -13.469.000 -12.612.000 -12.555.000 -11.386.000
Driftskostnader -11.040.000 -15.672.000 -15.167.000 -15.456.000 -13.279.000
Driftsresultat -1.774.000 38.000 -239.000 -2.401.000 -308.000
Finansinntekter 42.370.000 211.284.000 46.692.000 48.034.000 43.143.000
Finanskostnader -22.000 -240.000 -558.000 -1.148.000 -1.966.000
Finans 42.348.000 211.044.000 46.134.000 46.886.000 41.177.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000.000 -10.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -25.000.000
Årsresultat 31.333.000 207.905.000 34.639.000 34.909.000 29.837.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.014.000 14.014.000 39.231.000 38.494.000 38.236.000
Sum anleggsmidler 14.014.000 14.014.000 39.231.000 38.494.000 38.236.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 151.887.000 203.499.000 192.498.000 197.053.000 175.233.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 1.320.000
Sum omløpsmidler 151.887.000 203.499.000 192.498.000 197.053.000 176.553.000
Sum eiendeler 165.901.000 217.513.000 231.729.000 235.547.000 214.789.000
Sum opptjent egenkapital 22.458.000 41.124.000 43.312.000 38.323.000 33.152.000
Sum egenkapital 32.458.000 51.124.000 53.312.000 48.323.000 43.152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.879.000 1.997.000 1.815.000 1.762.000 1.908.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 133.943.000 141.075.000 133.362.000
Sum langsiktig gjeld 1.879.000 1.997.000 1.815.000 1.762.000 1.908.000
Leverandørgjeld 126.000 68.000 13.000 3.860.000 22.000
Betalbar skatt 9.360.000 2.965.000 11.480.000 9.818.000 11.049.000
Skyldig offentlige avgifter 195.000 1.474.000 203.000 98.000 101.000
Utbytte -50.000.000 -10.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -25.000.000
Annen kortsiktig gjeld 71.883.000 149.885.000 963.000 611.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 131.564.000 164.392.000 176.602.000 185.462.000 169.729.000
Sum gjeld og egenkapital 165.901.000 217.513.000 231.729.000 235.547.000 214.789.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.323.000 39.107.000 15.896.000 11.591.000 6.824.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Soliditet 19.6 23.5 2 20.5 20.1
Resultatgrad -19.1 0.2 -1.6 -18.4 -2.4
Rentedekningsgrad -80.6 0.2 -0.4 39.8 21.8
Gjeldsgrad 4.1 3.3 3.3 3.9 4.0
Total kapitalrentabilitet 24.5 97.2 2 19.4 19.9
Signatur
18.02.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV 2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
MINST ETT AV DISSE MÅ VÆRE VALGT ETTER FORSLAG FRA
AKSJONÆRENE.
Prokurister
18.02.2020
PROKURA I FELLESSKAP
KALLUM ODD
PROKURA I FELLESSKAP
NORDHAGEN KÅRE KRISTOFER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex