Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlas Copco
Juridisk navn:  Atlas Copco
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73915660
C/O Kpmg Tax Postboks 7000 Majorstuen Swallowdale Lane, Hemel Hempstead Fax:
0306 Oslo 9999 Utlandet
Fylke: Kommune:
Utlandet Sverige
Org.nr: 913984684
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/11/2014
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 867.000
Resultat: 867.000
Egenkapital: 1.475.000
Regnskap for  Atlas Copco
Resultat 2018
Driftsinntekter 867.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 867.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 867.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 867.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.527.000
Sum eiendeler 1.527.000
Sum opptjent egenkapital 1.475.000
Sum egenkapital 1.475.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000
Sum gjeld og egenkapital 1.527.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 867.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 867.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 867.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 867.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 1.527.000
Sum eiendeler 1.527.000
Sum opptjent egenkapital 1.475.000
Sum egenkapital 1.475.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000
Sum gjeld og egenkapital 1.527.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.475.000
Likviditetsgrad 1 29.4
Likviditetsgrad 2 29.4
Soliditet 96.6
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 56.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex