Atlas Consulting As
Juridisk navn:  Atlas Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92040770
Lokes Veg 45 Lokes Veg 45 Fax:
7033 Trondheim 7033 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 998076889
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Trio Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
95.65%
Egenkapital  
  
-0.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -25.000 -575.000 -26.000 -365.000 -970.000
Egenkapital: 3.320.000 3.345.000 3.920.000 4.266.000 4.553.000
Regnskap for  Atlas Consulting As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -25.000 -27.000 -29.000 -25.000
Driftsresultat -27.000 -25.000 -27.000 -29.000 -25.000
Finansinntekter 2.000 24.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader 0 -574.000 0 -337.000 -950.000
Finans 2.000 -550.000 1.000 -336.000 -944.000
Resultat før skatt -25.000 -575.000 -26.000 -365.000 -970.000
Skattekostnad 0 0 -320.000 78.000 242.000
Årsresultat -25.000 -575.000 -346.000 -287.000 -727.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.918.000 55.868.000 55.868.000 56.188.000 56.111.000
Sum omløpsmidler 2.588.000 550.000 125.000 149.000 175.000
Sum eiendeler 53.506.000 56.418.000 55.993.000 56.337.000 56.286.000
Sum opptjent egenkapital -1.741.000 -1.716.000 -1.141.000 -795.000 -508.000
Sum egenkapital 3.320.000 3.345.000 3.920.000 4.266.000 4.553.000
Sum langsiktig gjeld 50.170.000 53.070.000 52.070.000 52.070.000 51.733.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 4.000 3.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 53.506.000 56.419.000 55.993.000 56.337.000 56.286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -25.000 -27.000 -29.000 -25.000
Driftskostnader -27.000 -25.000 -27.000 -29.000 -25.000
Driftsresultat -27.000 -25.000 -27.000 -29.000 -25.000
Finansinntekter 2.000 24.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader 0 -574.000 0 -337.000 -950.000
Finans 2.000 -550.000 1.000 -336.000 -944.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 -575.000 -346.000 -287.000 -727.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 320.000 242.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 50.918.000 55.868.000 55.868.000 55.868.000 55.868.000
Sum anleggsmidler 50.918.000 55.868.000 55.868.000 56.188.000 56.111.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.588.000 550.000 125.000 149.000 175.000
Sum omløpsmidler 2.588.000 550.000 125.000 149.000 175.000
Sum eiendeler 53.506.000 56.418.000 55.993.000 56.337.000 56.286.000
Sum opptjent egenkapital -1.741.000 -1.716.000 -1.141.000 -795.000 -508.000
Sum egenkapital 3.320.000 3.345.000 3.920.000 4.266.000 4.553.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.170.000 53.070.000 52.070.000 52.070.000 51.733.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 4.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 4.000 3.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 53.506.000 56.419.000 55.993.000 56.337.000 56.286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.572.000 546.000 122.000 148.000 175.000
Likviditetsgrad 1 161.8 137.5 41.7 1
Likviditetsgrad 2 161.8 137.5 41.7 1 0.0
Soliditet 6.2 5.9 7 7.6 8.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 0.0
Gjeldsgrad 15.1 15.9 13.3 12.2 11.4
Total kapitalrentabilitet 0.0
Signatur
05.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex