Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlas Consultancy As
Juridisk navn:  Atlas Consultancy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46801111
Postboks 310 Forus Jåttåvågveien 7 Fax:
4068 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 999136087
Aksjekapital: 82.400 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/24/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.72%
Resultat  
  
776.39%
Egenkapital  
  
43.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.932.000 15.098.000 21.256.000 28.711.000 27.428.000
Resultat: 631.000 72.000 517.000 857.000 553.000
Egenkapital: 1.587.000 1.105.000 1.057.000 670.000 648.000
Regnskap for  Atlas Consultancy As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.932.000 15.098.000 21.256.000 28.711.000 27.428.000
Driftskostnader -13.301.000 -15.024.000 -20.740.000 -27.855.000 -26.877.000
Driftsresultat 630.000 74.000 516.000 857.000 552.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 -2.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 631.000 72.000 517.000 857.000 553.000
Skattekostnad -149.000 -24.000 -130.000 -231.000 -149.000
Årsresultat 483.000 48.000 387.000 625.000 404.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 907.000 0 0
Sum omløpsmidler 3.923.000 4.291.000 2.571.000 6.194.000 9.525.000
Sum eiendeler 3.923.000 4.291.000 3.478.000 6.194.000 9.525.000
Sum opptjent egenkapital 1.450.000 1.022.000 967.000 598.000 558.000
Sum egenkapital 1.587.000 1.105.000 1.057.000 670.000 648.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.336.000 3.186.000 2.421.000 5.525.000 8.877.000
Sum gjeld og egenkapital 3.923.000 4.290.000 3.478.000 6.195.000 9.525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.932.000 15.098.000 21.256.000 28.711.000 27.428.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.932.000 15.098.000 21.256.000 28.711.000 27.428.000
Varekostnad -12.817.000 -13.715.000 -14.729.000 -20.140.000 -15.895.000
Lønninger 0 -639.000 -5.062.000 -6.927.000 -9.872.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -484.000 -670.000 -949.000 -788.000 -1.110.000
Driftskostnader -13.301.000 -15.024.000 -20.740.000 -27.855.000 -26.877.000
Driftsresultat 630.000 74.000 516.000 857.000 552.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 -2.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 483.000 48.000 387.000 625.000 404.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 7.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 900.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 907.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.775.000 3.836.000 2.373.000 3.772.000 6.851.000
Andre fordringer 7.000 132.000 30.000 88.000 83.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 141.000 323.000 168.000 2.333.000 2.591.000
Sum omløpsmidler 3.923.000 4.291.000 2.571.000 6.194.000 9.525.000
Sum eiendeler 3.923.000 4.291.000 3.478.000 6.194.000 9.525.000
Sum opptjent egenkapital 1.450.000 1.022.000 967.000 598.000 558.000
Sum egenkapital 1.587.000 1.105.000 1.057.000 670.000 648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 699.000 1.992.000 518.000 1.656.000 1.844.000
Betalbar skatt 149.000 17.000 137.000 231.000 149.000
Skyldig offentlige avgifter 145.000 245.000 385.000 699.000 1.683.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.343.000 931.000 1.382.000 2.938.000 5.201.000
Sum kortsiktig gjeld 2.336.000 3.186.000 2.421.000 5.525.000 8.877.000
Sum gjeld og egenkapital 3.923.000 4.290.000 3.478.000 6.195.000 9.525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.587.000 1.105.000 150.000 669.000 648.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.1 1.2 1.1
Soliditet 40.5 25.8 30.4 10.8 6.8
Resultatgrad 4.5 0.5 2.4 3.0 2.0
Rentedekningsgrad 18.5 5 859.0 554.0
Gjeldsgrad 1.5 2.9 2.3 8.2 13.7
Total kapitalrentabilitet 16.1 1.8 14.9 13.9 5.8
Signatur
01.02.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex