Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlas Cerno As
Juridisk navn:  Atlas Cerno As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46801111
Postboks 310 Jåttåvågveien 7 Fax:
4068 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 997432738
Aksjekapital: 3.039.526 NOK
Antall ansatte: 176
Etableringsdato: 9/26/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
207.66%
Resultat  
  
-46.24%
Egenkapital  
  
167.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 59.812.000 19.441.000 27.380.000 32.192.000 32.718.000
Resultat: -5.952.000 -4.070.000 1.189.000 1.050.000 -3.625.000
Egenkapital: 1.909.000 -2.838.000 1.718.000 846.000 144.000
Regnskap for  Atlas Cerno As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 59.812.000 19.441.000 27.380.000 32.192.000 32.718.000
Driftskostnader -59.903.000 -20.216.000 -26.045.000 -30.995.000 -36.302.000
Driftsresultat -90.000 -776.000 1.336.000 1.197.000 -3.584.000
Finansinntekter 186.000 26.000 12.000 4.000 16.000
Finanskostnader -6.049.000 -3.320.000 -159.000 -151.000 -58.000
Finans -5.863.000 -3.294.000 -147.000 -147.000 -42.000
Resultat før skatt -5.952.000 -4.070.000 1.189.000 1.050.000 -3.625.000
Skattekostnad 0 -486.000 -317.000 -348.000 979.000
Årsresultat -5.952.000 -4.556.000 871.000 702.000 -2.647.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.000 141.000 3.575.000 3.904.000 4.263.000
Sum omløpsmidler 18.141.000 7.051.000 6.515.000 6.590.000 9.229.000
Sum eiendeler 18.257.000 7.192.000 10.090.000 10.494.000 13.492.000
Sum opptjent egenkapital -1.130.000 -5.778.000 -1.222.000 -2.093.000 -2.795.000
Sum egenkapital 1.909.000 -2.838.000 1.718.000 846.000 144.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000.000 1.900.000 1.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 16.349.000 9.031.000 6.473.000 8.648.000 13.348.000
Sum gjeld og egenkapital 18.259.000 7.193.000 10.091.000 10.495.000 13.493.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.812.000 19.441.000 27.380.000 32.192.000 32.718.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 59.812.000 19.441.000 27.380.000 32.192.000 32.718.000
Varekostnad -16.866.000 -3.674.000 -626.000 -4.385.000 -11.737.000
Lønninger -37.456.000 -11.671.000 -20.181.000 -20.615.000 -16.845.000
Avskrivning -25.000 -28.000 -11.000 -11.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.556.000 -4.843.000 -5.227.000 -5.984.000 -7.711.000
Driftskostnader -59.903.000 -20.216.000 -26.045.000 -30.995.000 -36.302.000
Driftsresultat -90.000 -776.000 1.336.000 1.197.000 -3.584.000
Finansinntekter 186.000 26.000 12.000 4.000 16.000
Finanskostnader -6.049.000 -3.320.000 -159.000 -151.000 -58.000
Finans -5.863.000 -3.294.000 -147.000 -147.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.952.000 -4.556.000 871.000 702.000 -2.647.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 486.000 804.000 1.151.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 90.000 18.000 29.000 41.000
Sum varige driftsmidler 65.000 90.000 18.000 29.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 51.000 51.000 3.071.000 3.071.000 3.071.000
Sum anleggsmidler 116.000 141.000 3.575.000 3.904.000 4.263.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.126.000 2.033.000 5.407.000 4.552.000 5.730.000
Andre fordringer 3.121.000 731.000 458.000 549.000 664.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.594.000 3.288.000 650.000 1.489.000 2.836.000
Sum omløpsmidler 18.141.000 7.051.000 6.515.000 6.590.000 9.229.000
Sum eiendeler 18.257.000 7.192.000 10.090.000 10.494.000 13.492.000
Sum opptjent egenkapital -1.130.000 -5.778.000 -1.222.000 -2.093.000 -2.795.000
Sum egenkapital 1.909.000 -2.838.000 1.718.000 846.000 144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000.000 1.900.000 1.000.000 0
Leverandørgjeld 3.873.000 1.446.000 837.000 617.000 1.591.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.207.000 730.000 1.387.000 1.909.000 2.581.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.994.000 2.001.000 3.212.000 3.622.000 3.418.000
Sum kortsiktig gjeld 16.349.000 9.031.000 6.473.000 8.648.000 13.348.000
Sum gjeld og egenkapital 18.259.000 7.193.000 10.091.000 10.495.000 13.493.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.792.000 -1.980.000 42.000 -2.058.000 -4.119.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 1 0.8 0.7
Soliditet 10.5 -39.5 1 8.1 1.1
Resultatgrad -0.2 4.9 3.7 -11.0
Rentedekningsgrad -0.2 8.4 8.0 -61.5
Gjeldsgrad 8.6 -3.5 4.9 11.4 92.7
Total kapitalrentabilitet 0.5 -10.4 13.4 11.4 -26.4
Signatur
01.02.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex