Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlas Capital Holding As
Juridisk navn:  Atlas Capital Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hegdehaugsveien 7A Hegdehaugsveien 7A Fax:
0352 Oslo 352 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998935202
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-144.44%
Egenkapital  
  
-25.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 1.015.000 212.000 0
Resultat: -32.000 72.000 87.000 -49.000
Egenkapital: 95.000 127.000 90.000 27.000
Regnskap for  Atlas Capital Holding As
Resultat 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 1.015.000 212.000 0
Driftskostnader -33.000 -452.000 -126.000 -49.000
Driftsresultat -33.000 563.000 86.000 -49.000
Finansinntekter 0 1.000 18.000 0
Finanskostnader 0 -491.000 -17.000 0
Finans 0 -490.000 1.000 0
Resultat før skatt -32.000 72.000 87.000 -49.000
Skattekostnad 0 -19.000 -24.000 14.000
Årsresultat -32.000 53.000 64.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 54.000 639.000 170.000
Sum omløpsmidler 324.000 425.000 39.000 6.000
Sum eiendeler 378.000 479.000 678.000 176.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 59.000 23.000 -41.000
Sum egenkapital 95.000 127.000 90.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 283.000 351.000 587.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000 478.000 678.000 177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.015.000 50.000 0
Andre inntekter 0 0 162.000 0
Driftsinntekter 0 1.015.000 212.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -452.000 -126.000 -49.000
Driftskostnader -33.000 -452.000 -126.000 -49.000
Driftsresultat -33.000 563.000 86.000 -49.000
Finansinntekter 0 1.000 18.000 0
Finanskostnader 0 -491.000 -17.000 0
Finans 0 -490.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 53.000 64.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 54.000 54.000 639.000 154.000
Sum anleggsmidler 54.000 54.000 639.000 170.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 40.000 37.000 18.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 283.000 388.000 21.000 6.000
Sum omløpsmidler 324.000 425.000 39.000 6.000
Sum eiendeler 378.000 479.000 678.000 176.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 59.000 23.000 -41.000
Sum egenkapital 95.000 127.000 90.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 123.000 30.000
Betalbar skatt 0 1.000 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 279.000 350.000 457.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 351.000 587.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 378.000 478.000 678.000 177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 74.000 -548.000 -144.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 0.1 0.1
Soliditet 25.1 26.6 13.3 15.3
Resultatgrad 55.5 40.6
Rentedekningsgrad 1.1 6.1
Gjeldsgrad 3 2.8 6.5 5.6
Total kapitalrentabilitet -8.7 118.0 15.4 -27.7
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex