Atlas Byggledelse As
Juridisk navn:  Atlas Byggledelse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23358280
Nøsteveien 93A Nøsteveien 93A Fax:
3402 Lier 3402 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 998550432
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/10/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Resultat Compagniet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.99%
Resultat  
  
56.4%
Egenkapital  
  
-63.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.359.000 2.123.000 1.232.000 1.375.000 1.260.000
Resultat: 269.000 172.000 260.000 408.000 470.000
Egenkapital: 309.000 858.000 741.000 656.000 458.000
Regnskap for  Atlas Byggledelse As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.359.000 2.123.000 1.232.000 1.375.000 1.260.000
Driftskostnader -1.090.000 -1.950.000 -971.000 -964.000 -790.000
Driftsresultat 269.000 172.000 260.000 411.000 470.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 0
Finans 0 0 0 -4.000 1.000
Resultat før skatt 269.000 172.000 260.000 408.000 470.000
Skattekostnad -79.000 -55.000 -75.000 -110.000 -127.000
Årsresultat 190.000 117.000 185.000 298.000 344.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 600.000 1.010.000 682.000 1.012.000 374.000
Sum omløpsmidler 1.275.000 881.000 818.000 759.000 897.000
Sum eiendeler 1.875.000 1.891.000 1.500.000 1.771.000 1.271.000
Sum opptjent egenkapital 818.000 828.000 711.000 626.000 428.000
Sum egenkapital 309.000 858.000 741.000 656.000 458.000
Sum langsiktig gjeld 183.000 317.000 344.000 517.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.383.000 716.000 415.000 599.000 811.000
Sum gjeld og egenkapital 1.875.000 1.891.000 1.500.000 1.772.000 1.271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.359.000 2.092.000 1.232.000 1.473.000 1.255.000
Andre inntekter 0 31.000 0 -98.000 5.000
Driftsinntekter 1.359.000 2.123.000 1.232.000 1.375.000 1.260.000
Varekostnad -175.000 -995.000 0 -66.000 0
Lønninger -579.000 -590.000 -576.000 -577.000 -574.000
Avskrivning -137.000 -137.000 -137.000 -97.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -199.000 -228.000 -258.000 -224.000 -209.000
Driftskostnader -1.090.000 -1.950.000 -971.000 -964.000 -790.000
Driftsresultat 269.000 172.000 260.000 411.000 470.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 0
Finans 0 0 0 -4.000 1.000
Konsernbidrag -266.000 -174.000 -99.000 -186.000 -292.000
Utbytte -200.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
Årsresultat 190.000 117.000 185.000 298.000 344.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 178.000 315.000 453.000 0
Sum varige driftsmidler 40.000 178.000 315.000 453.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 560.000 832.000 367.000 560.000 374.000
Sum anleggsmidler 600.000 1.010.000 682.000 1.012.000 374.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 418.000 362.000 195.000 279.000 396.000
Andre fordringer 72.000 505.000 271.000 279.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 785.000 13.000 174.000 201.000 162.000
Sum omløpsmidler 1.275.000 881.000 818.000 759.000 897.000
Sum eiendeler 1.875.000 1.891.000 1.500.000 1.771.000 1.271.000
Sum opptjent egenkapital 818.000 828.000 711.000 626.000 428.000
Sum egenkapital 309.000 858.000 741.000 656.000 458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 961.000 615.000 132.000 255.000 400.000
Sum langsiktig gjeld 183.000 317.000 344.000 517.000 2.000
Leverandørgjeld 54.000 7.000 5.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 45.000 40.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 44.000 87.000 155.000 102.000
Utbytte -200.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 45.000 49.000 45.000 46.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 1.383.000 716.000 415.000 599.000 811.000
Sum gjeld og egenkapital 1.875.000 1.891.000 1.500.000 1.772.000 1.271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -108.000 165.000 403.000 160.000 86.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 2 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 2 1.3 1.2
Soliditet 16.5 45.4 49.4 37.0 36.0
Resultatgrad 19.8 8.1 21.1 29.9 37.3
Rentedekningsgrad 102.8
Gjeldsgrad 5.1 1.2 1 1.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 14.3 9.1 17.3 23.2 37.1
Signatur
03.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex