Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlas Bygg & Eiendom As
Juridisk navn:  Atlas Bygg & Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90898941
Skjebergveien 13C Skjebergveien 13C Fax:
1739 Borgenhaugen 1739 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 997279816
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/24/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-115.15%
Egenkapital  
  
-28.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 71.000 256.000 356.000 457.000
Resultat: -71.000 -33.000 -64.000 -77.000 35.000
Egenkapital: -319.000 -248.000 -225.000 -161.000 -84.000
Regnskap for  Atlas Bygg & Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 71.000 256.000 356.000 457.000
Driftskostnader -71.000 -104.000 -320.000 -432.000 -420.000
Driftsresultat -71.000 -33.000 -64.000 -76.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Resultat før skatt -71.000 -33.000 -64.000 -77.000 35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 -33.000 -64.000 -77.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000 10.000
Sum omløpsmidler 16.000 71.000 140.000 239.000 318.000
Sum eiendeler 16.000 71.000 140.000 244.000 328.000
Sum opptjent egenkapital -429.000 -358.000 -325.000 -261.000 -184.000
Sum egenkapital -319.000 -248.000 -225.000 -161.000 -84.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 351.000 350.000
Sum kortsiktig gjeld 335.000 319.000 365.000 54.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 71.000 140.000 244.000 327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 71.000 265.000 353.000 457.000
Andre inntekter 0 0 -9.000 3.000 0
Driftsinntekter 0 71.000 256.000 356.000 457.000
Varekostnad -50.000 -51.000 -218.000 -279.000 -269.000
Lønninger 0 0 0 0 -10.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -53.000 -102.000 -153.000 -141.000
Driftskostnader -71.000 -104.000 -320.000 -432.000 -420.000
Driftsresultat -71.000 -33.000 -64.000 -76.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 -33.000 -64.000 -77.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 5.000 10.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000 10.000
Varebeholdning 0 50.000 100.000 91.000 107.000
Kundefordringer 0 19.000 6.000 12.000 23.000
Andre fordringer 4.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 2.000 34.000 136.000 188.000
Sum omløpsmidler 16.000 71.000 140.000 239.000 318.000
Sum eiendeler 16.000 71.000 140.000 244.000 328.000
Sum opptjent egenkapital -429.000 -358.000 -325.000 -261.000 -184.000
Sum egenkapital -319.000 -248.000 -225.000 -161.000 -84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 351.000 350.000
Leverandørgjeld 0 0 5.000 6.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 2.000 25.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 335.000 316.000 358.000 22.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 335.000 319.000 365.000 54.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 71.000 140.000 244.000 327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -319.000 -248.000 -225.000 185.000 257.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 0.4 4.4 5.2
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 2.8 3.5
Soliditet -1993.8 -349.3 -160.7 -66.0 -25.7
Resultatgrad -46.5 -21.3 7.9
Rentedekningsgrad 18.0
Gjeldsgrad -1.1 -1.3 -1.6 -2.5 -4.9
Total kapitalrentabilitet -443.8 -46.5 -45.7 -31.1 11.0
Signatur
11.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
11.03.2020
PROKURA HVER FOR SEG
STANG FREDDY
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex