Atlas Business Development AS
Juridisk navn:  Atlas Business Development AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22601250
C/O Beyer-Arnesen Bjørneskrenten 50 Hammerstads Gate 23A Fax:
1453 Bjørnemyr 363 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989181866
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/14/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2147.06%
Egenkapital  
  
217.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 382.000 17.000 304.000 321.000 -690.000
Egenkapital: 202.000 -172.000 -186.000 -490.000 -810.000
Regnskap for  Atlas Business Development AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -14.000 -15.000 -8.000 -18.000
Driftsresultat -13.000 -14.000 -15.000 -8.000 -18.000
Finansinntekter 506.000 161.000 358.000 328.000 45.000
Finanskostnader -111.000 -131.000 -41.000 0 -717.000
Finans 395.000 30.000 317.000 328.000 -672.000
Resultat før skatt 382.000 17.000 304.000 321.000 -690.000
Skattekostnad -7.000 -4.000 0 0 0
Årsresultat 375.000 13.000 304.000 321.000 -690.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.094.000 1.520.000 2.326.000 2.530.000 858.000
Sum omløpsmidler 1.276.000 2.022.000 1.949.000 1.442.000 1.285.000
Sum eiendeler 2.370.000 3.542.000 4.275.000 3.972.000 2.143.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 -272.000 -286.000 -590.000 -910.000
Sum egenkapital 202.000 -172.000 -186.000 -490.000 -810.000
Sum langsiktig gjeld 2.161.000 3.711.000 4.461.000 4.461.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 4.000 0 0 2.952.000
Sum gjeld og egenkapital 2.370.000 3.543.000 4.275.000 3.971.000 2.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -14.000 -15.000 -8.000 -18.000
Driftskostnader -13.000 -14.000 -15.000 -8.000 -18.000
Driftsresultat -13.000 -14.000 -15.000 -8.000 -18.000
Finansinntekter 506.000 161.000 358.000 328.000 45.000
Finanskostnader -111.000 -131.000 -41.000 0 -717.000
Finans 395.000 30.000 317.000 328.000 -672.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 375.000 13.000 304.000 321.000 -690.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.094.000 1.520.000 2.326.000 2.530.000 858.000
Sum anleggsmidler 1.094.000 1.520.000 2.326.000 2.530.000 858.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 1.083.000 1.581.000 1.319.000 1.435.000 1.272.000
Kasse, bank 193.000 440.000 630.000 7.000 13.000
Sum omløpsmidler 1.276.000 2.022.000 1.949.000 1.442.000 1.285.000
Sum eiendeler 2.370.000 3.542.000 4.275.000 3.972.000 2.143.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 -272.000 -286.000 -590.000 -910.000
Sum egenkapital 202.000 -172.000 -186.000 -490.000 -810.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.161.000 3.711.000 4.461.000 4.461.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 7.000 4.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 2.952.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 4.000 0 0 2.952.000
Sum gjeld og egenkapital 2.370.000 3.543.000 4.275.000 3.971.000 2.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.269.000 2.018.000 1.949.000 1.442.000 -1.667.000
Likviditetsgrad 1 182.3 505.5 0.4
Likviditetsgrad 2 182.3 505.5 0 0.0 0.5
Soliditet 8.5 -4.9 -4.4 -12.3 -37.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.4 0.0
Gjeldsgrad 10.7 -21.6 -9.1 -3.6
Total kapitalrentabilitet 20.8 4.1 8 8.1 1.3
Signatur
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex