Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlas Arkitekter As
Juridisk navn:  Atlas Arkitekter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41445344
Skogbrynet 1 Skogbrynet 1 Fax: 23103901
1458 Fjellstrand 1458 Fjellstrand
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 989132318
Aksjekapital: 472.250 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/14/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Økoplan As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-190%
Egenkapital  
  
-9.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 126.000 0 1.429.000 136.000 138.000
Resultat: -116.000 -40.000 1.410.000 80.000 87.000
Egenkapital: 2.681.000 2.957.000 2.997.000 1.926.000 1.866.000
Regnskap for  Atlas Arkitekter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 126.000 0 1.429.000 136.000 138.000
Driftskostnader -245.000 -43.000 -24.000 -50.000 -42.000
Driftsresultat -119.000 -43.000 1.406.000 86.000 96.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -7.000 -10.000
Finans 3.000 3.000 4.000 -6.000 -8.000
Resultat før skatt -116.000 -40.000 1.410.000 80.000 87.000
Skattekostnad 0 0 -338.000 -20.000 -24.000
Årsresultat -116.000 -40.000 1.072.000 60.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 0 0 2.102.000 2.096.000
Sum omløpsmidler 2.728.000 3.047.000 3.558.000 224.000 246.000
Sum eiendeler 2.745.000 3.047.000 3.558.000 2.326.000 2.342.000
Sum opptjent egenkapital 2.209.000 2.485.000 2.525.000 1.454.000 1.393.000
Sum egenkapital 2.681.000 2.957.000 2.997.000 1.926.000 1.866.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 178.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 90.000 561.000 222.000 244.000
Sum gjeld og egenkapital 2.745.000 3.047.000 3.558.000 2.326.000 2.342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 126.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 1.429.000 136.000 138.000
Driftsinntekter 126.000 0 1.429.000 136.000 138.000
Varekostnad -62.000 0 0 0 0
Lønninger -139.000 -26.000 0 0 0
Avskrivning -3.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -17.000 -24.000 -50.000 -42.000
Driftskostnader -245.000 -43.000 -24.000 -50.000 -42.000
Driftsresultat -119.000 -43.000 1.406.000 86.000 96.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -7.000 -10.000
Finans 3.000 3.000 4.000 -6.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -116.000 -40.000 1.072.000 60.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 2.102.000 2.096.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.000 0 0 2.102.000 2.096.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 0 0 2.102.000 2.096.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.722.000 3.047.000 3.558.000 224.000 246.000
Sum omløpsmidler 2.728.000 3.047.000 3.558.000 224.000 246.000
Sum eiendeler 2.745.000 3.047.000 3.558.000 2.326.000 2.342.000
Sum opptjent egenkapital 2.209.000 2.485.000 2.525.000 1.454.000 1.393.000
Sum egenkapital 2.681.000 2.957.000 2.997.000 1.926.000 1.866.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 178.000 233.000
Leverandørgjeld 0 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 338.000 20.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 12.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 75.000 222.000 202.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 90.000 561.000 222.000 244.000
Sum gjeld og egenkapital 2.745.000 3.047.000 3.558.000 2.326.000 2.342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.664.000 2.957.000 2.997.000 2.000 2.000
Likviditetsgrad 1 42.6 33.9 6.3 1 1.0
Likviditetsgrad 2 42.6 33.9 6.3 1 1.1
Soliditet 97.7 9 84.2 82.8 79.6
Resultatgrad -94.4 98.4 63.2 69.6
Rentedekningsgrad 12.3 9.8
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -4.2 -1.3 39.6 3.7 4.2
Signatur
18.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex