Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlas AS
Juridisk navn:  Atlas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38165571
C/O Flattum & Co As Postboks 62 Sentrum C/O Revisjonsfirmaet Flattum & C As St. Olavs Gate 25 Fax: 38169995
0101 Oslo 166 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991577920
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjonsfirmaet Flattum & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
-45.18%
Resultat  
  
117.04%
Egenkapital  
  
21.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 108.000 197.000 1.070.000 711.000 322.000
Resultat: 61.000 -358.000 11.000 -473.000 -660.000
Egenkapital: -225.000 -286.000 -2.301.000 -2.500.000 -2.027.000
Regnskap for  Atlas AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 108.000 197.000 1.070.000 711.000 322.000
Driftskostnader -46.000 -574.000 -1.060.000 -1.186.000 -951.000
Driftsresultat 61.000 -377.000 9.000 -476.000 -630.000
Finansinntekter 0 19.000 2.000 3.000 55.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -85.000
Finans 0 19.000 2.000 3.000 -30.000
Resultat før skatt 61.000 -358.000 11.000 -473.000 -660.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 -358.000 11.000 -473.000 -660.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.500.000 1.641.000 1.782.000 3.333.000
Sum omløpsmidler 27.000 216.000 381.000 1.823.000 1.466.000
Sum eiendeler 27.000 1.716.000 2.022.000 3.605.000 4.799.000
Sum opptjent egenkapital -475.000 -536.000 -2.551.000 -2.750.000 -2.277.000
Sum egenkapital -225.000 -286.000 -2.301.000 -2.500.000 -2.027.000
Sum langsiktig gjeld 148.000 1.898.000 4.215.000 5.964.000 6.497.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000 104.000 107.000 141.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000 1.716.000 2.021.000 3.605.000 4.799.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.600.000 197.000 1.078.000 129.000 122.000
Andre inntekter -1.492.000 0 -9.000 581.000 201.000
Driftsinntekter 108.000 197.000 1.070.000 711.000 322.000
Varekostnad 0 -332.000 -758.000 -693.000 -204.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -141.000 -141.000 -195.000 -249.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -101.000 -161.000 -298.000 -498.000
Driftskostnader -46.000 -574.000 -1.060.000 -1.186.000 -951.000
Driftsresultat 61.000 -377.000 9.000 -476.000 -630.000
Finansinntekter 0 19.000 2.000 3.000 55.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -85.000
Finans 0 19.000 2.000 3.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 -358.000 11.000 -473.000 -660.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.500.000 1.641.000 1.782.000 3.333.000
Sum varige driftsmidler 0 1.500.000 1.641.000 1.782.000 3.333.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.500.000 1.641.000 1.782.000 3.333.000
Varebeholdning 8.000 0 0 566.000 863.000
Kundefordringer 7.000 197.000 20.000 1.105.000 33.000
Andre fordringer 12.000 10.000 290.000 130.000 388.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 9.000 71.000 21.000 182.000
Sum omløpsmidler 27.000 216.000 381.000 1.823.000 1.466.000
Sum eiendeler 27.000 1.716.000 2.022.000 3.605.000 4.799.000
Sum opptjent egenkapital -475.000 -536.000 -2.551.000 -2.750.000 -2.277.000
Sum egenkapital -225.000 -286.000 -2.301.000 -2.500.000 -2.027.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 101.000 101.000 119.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 148.000 1.898.000 4.215.000 5.964.000 6.497.000
Leverandørgjeld 3.000 3.000 6.000 22.000 211.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 104.000 104.000 107.000 141.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000 1.716.000 2.021.000 3.605.000 4.799.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -77.000 112.000 274.000 1.682.000 1.137.000
Likviditetsgrad 1 0.3 2.1 3.6 12.9 4.5
Likviditetsgrad 2 0.2 2.1 3.6 9.0 1.9
Soliditet -833.3 -16.7 -113.9 -69.3 -42.2
Resultatgrad 56.5 -191.4 0.8 -66.9 -195.7
Rentedekningsgrad -6.8
Gjeldsgrad -1.1 -1.9 -2.4 -3.4
Total kapitalrentabilitet 225.9 -20.9 0.5 -13.1 -12.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex