Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atlantic Dawn Seafoods AS
Juridisk navn:  Atlantic Dawn Seafoods AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71544220
Vikan Industriområde 96 Vikan Industriområde 96 Fax: 71544221
6570 Smøla 6570 Smøla
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Smøla
Org.nr: 985779988
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 5/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomitjenesten.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.8%
Resultat  
  
189.87%
Egenkapital  
  
41.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 180.222.000 173.619.000 140.064.000 149.884.000 161.554.000
Resultat: 4.081.000 -4.541.000 -10.247.000 3.204.000 1.331.000
Egenkapital: 13.255.000 9.397.000 15.941.000 23.753.000 21.460.000
Regnskap for  Atlantic Dawn Seafoods AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 180.222.000 173.619.000 140.064.000 149.884.000 161.554.000
Driftskostnader -175.912.000 -177.849.000 -150.491.000 -144.475.000 -158.927.000
Driftsresultat 4.310.000 -4.230.000 -10.427.000 5.408.000 2.628.000
Finansinntekter 2.131.000 580.000 939.000 214.000 583.000
Finanskostnader -2.361.000 -892.000 -759.000 -2.418.000 -1.880.000
Finans -230.000 -312.000 180.000 -2.204.000 -1.297.000
Resultat før skatt 4.081.000 -4.541.000 -10.247.000 3.204.000 1.331.000
Skattekostnad -223.000 -2.003.000 2.435.000 -912.000 -362.000
Årsresultat 3.858.000 -6.544.000 -7.812.000 2.292.000 969.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.604.000 8.430.000 11.367.000 10.579.000 11.999.000
Sum omløpsmidler 45.129.000 41.040.000 55.322.000 51.952.000 45.448.000
Sum eiendeler 52.733.000 49.470.000 66.689.000 62.531.000 57.447.000
Sum opptjent egenkapital 3.255.000 -603.000 5.941.000 13.753.000 11.460.000
Sum egenkapital 13.255.000 9.397.000 15.941.000 23.753.000 21.460.000
Sum langsiktig gjeld 33.189.000 32.705.000 33.120.000 33.321.000 31.948.000
Sum kortsiktig gjeld 6.290.000 7.368.000 17.628.000 5.458.000 4.039.000
Sum gjeld og egenkapital 52.734.000 49.470.000 66.689.000 62.532.000 57.447.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 180.261.000 173.580.000 140.064.000 149.819.000 161.554.000
Andre inntekter -39.000 39.000 0 65.000 0
Driftsinntekter 180.222.000 173.619.000 140.064.000 149.884.000 161.554.000
Varekostnad -148.307.000 -144.917.000 -127.225.000 -115.106.000 -109.034.000
Lønninger -9.269.000 -10.572.000 -8.903.000 -8.321.000 -8.523.000
Avskrivning -1.412.000 -1.434.000 -1.773.000 -1.719.000 -1.639.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.924.000 -20.926.000 -12.590.000 -19.329.000 -18.705.000
Driftskostnader -175.912.000 -177.849.000 -150.491.000 -144.475.000 -158.927.000
Driftsresultat 4.310.000 -4.230.000 -10.427.000 5.408.000 2.628.000
Finansinntekter 2.131.000 580.000 939.000 214.000 583.000
Finanskostnader -2.361.000 -892.000 -759.000 -2.418.000 -1.880.000
Finans -230.000 -312.000 180.000 -2.204.000 -1.297.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.858.000 -6.544.000 -7.812.000 2.292.000 969.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 734.000 957.000 2.960.000 525.000 783.000
Fast eiendom 5.564.000 6.521.000 7.302.000 8.238.000 9.175.000
Maskiner anlegg 920.000 854.000 1.010.000 1.798.000 2.021.000
Driftsløsøre 386.000 97.000 76.000 0 3.000
Sum varige driftsmidler 6.870.000 7.472.000 8.388.000 10.036.000 11.199.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 18.000 18.000 18.000
Sum anleggsmidler 7.604.000 8.430.000 11.367.000 10.579.000 11.999.000
Varebeholdning 25.453.000 17.532.000 36.663.000 4.170.000 8.415.000
Kundefordringer 13.186.000 8.043.000 11.219.000 11.004.000 4.457.000
Andre fordringer 1.953.000 1.713.000 2.706.000 1.232.000 1.258.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.538.000 13.752.000 4.734.000 35.546.000 31.318.000
Sum omløpsmidler 45.129.000 41.040.000 55.322.000 51.952.000 45.448.000
Sum eiendeler 52.733.000 49.470.000 66.689.000 62.531.000 57.447.000
Sum opptjent egenkapital 3.255.000 -603.000 5.941.000 13.753.000 11.460.000
Sum egenkapital 13.255.000 9.397.000 15.941.000 23.753.000 21.460.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.189.000 32.705.000 33.120.000 33.321.000 31.948.000
Leverandørgjeld 1.269.000 5.068.000 16.024.000 3.122.000 2.710.000
Betalbar skatt 0 0 0 655.000 0
Skyldig offentlige avgifter 504.000 580.000 483.000 474.000 406.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.517.000 1.719.000 1.122.000 1.208.000 923.000
Sum kortsiktig gjeld 6.290.000 7.368.000 17.628.000 5.458.000 4.039.000
Sum gjeld og egenkapital 52.734.000 49.470.000 66.689.000 62.532.000 57.447.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.839.000 33.672.000 37.694.000 46.494.000 41.409.000
Likviditetsgrad 1 7.2 5.6 3.1 9.5 11.3
Likviditetsgrad 2 3.1 3.2 1.1 8.8 9.2
Soliditet 25.1 1 23.9 38.0 37.4
Resultatgrad 2.4 -2.4 -7.4 3.6 1.6
Rentedekningsgrad 1.8 -4.7 -13.7 2.3 1.7
Gjeldsgrad 3 4.3 3.2 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 12.2 -7.4 -14.2 9.0 5.6
Signatur
20.08.2007
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.08.2007
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex