Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asvo Sirdal AS
Juridisk navn:  Asvo Sirdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38370302
Sirdalsveien 3989 Sirdalsveien 3989 Fax: 38370303
4440 Tonstad 4440 Tonstad
Fylke: Kommune:
Agder Sirdal
Org.nr: 979624603
Aksjekapital: 2.800.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/15/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Øksendal Revisjon As
Regnskapsfører: Sirdal Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
10.98%
Resultat  
  
95.31%
Egenkapital  
  
-1.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.296.000 4.772.000 4.494.000 3.764.000 3.322.000
Resultat: -34.000 -725.000 -404.000 -172.000 -30.000
Egenkapital: 2.016.000 2.050.000 2.775.000 3.179.000 751.000
Regnskap for  Asvo Sirdal AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.296.000 4.772.000 4.494.000 3.764.000 3.322.000
Driftskostnader -5.315.000 -5.474.000 -4.897.000 -3.920.000 -3.332.000
Driftsresultat -18.000 -703.000 -404.000 -155.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 5.000 23.000 5.000 3.000
Finanskostnader -17.000 -27.000 -23.000 -22.000 -22.000
Finans -16.000 -22.000 0 -17.000 -19.000
Resultat før skatt -34.000 -725.000 -404.000 -172.000 -30.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 -725.000 -404.000 -172.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.232.000 3.614.000 3.775.000 1.135.000 1.317.000
Sum omløpsmidler 1.269.000 1.429.000 2.408.000 3.974.000 745.000
Sum eiendeler 4.501.000 5.043.000 6.183.000 5.109.000 2.062.000
Sum opptjent egenkapital -784.000 -750.000 -25.000 379.000 551.000
Sum egenkapital 2.016.000 2.050.000 2.775.000 3.179.000 751.000
Sum langsiktig gjeld 1.518.000 1.676.000 1.835.000 693.000 851.000
Sum kortsiktig gjeld 967.000 1.316.000 1.574.000 1.237.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 4.501.000 5.042.000 6.184.000 5.109.000 2.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.123.000 4.639.000 4.365.000 3.554.000 3.193.000
Andre inntekter 173.000 133.000 128.000 210.000 129.000
Driftsinntekter 5.296.000 4.772.000 4.494.000 3.764.000 3.322.000
Varekostnad -949.000 -985.000 -1.043.000 -550.000 -337.000
Lønninger -3.128.000 -3.057.000 -2.779.000 -2.394.000 -2.228.000
Avskrivning -370.000 -415.000 -217.000 -178.000 -192.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -868.000 -1.017.000 -858.000 -798.000 -575.000
Driftskostnader -5.315.000 -5.474.000 -4.897.000 -3.920.000 -3.332.000
Driftsresultat -18.000 -703.000 -404.000 -155.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 5.000 23.000 5.000 3.000
Finanskostnader -17.000 -27.000 -23.000 -22.000 -22.000
Finans -16.000 -22.000 0 -17.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 -725.000 -404.000 -172.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.329.000 2.531.000 2.697.000 941.000 1.127.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 847.000 1.036.000 1.038.000 161.000 161.000
Sum varige driftsmidler 3.176.000 3.567.000 3.735.000 1.102.000 1.288.000
Sum finansielle anleggsmidler 57.000 47.000 40.000 34.000 30.000
Sum anleggsmidler 3.232.000 3.614.000 3.775.000 1.135.000 1.317.000
Varebeholdning 525.000 632.000 505.000 353.000 209.000
Kundefordringer 135.000 168.000 802.000 260.000 124.000
Andre fordringer 219.000 164.000 200.000 147.000 168.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 390.000 464.000 901.000 3.214.000 245.000
Sum omløpsmidler 1.269.000 1.429.000 2.408.000 3.974.000 745.000
Sum eiendeler 4.501.000 5.043.000 6.183.000 5.109.000 2.062.000
Sum opptjent egenkapital -784.000 -750.000 -25.000 379.000 551.000
Sum egenkapital 2.016.000 2.050.000 2.775.000 3.179.000 751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 125.000 250.000 375.000 500.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.518.000 1.676.000 1.835.000 693.000 851.000
Leverandørgjeld 258.000 382.000 606.000 286.000 118.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 342.000 244.000 147.000 177.000 129.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 368.000 691.000 821.000 774.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 967.000 1.316.000 1.574.000 1.237.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 4.501.000 5.042.000 6.184.000 5.109.000 2.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 302.000 113.000 834.000 2.737.000 284.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.5 3.2 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 1.2 3.0 1.2
Soliditet 44.8 40.7 44.9 62.2 36.4
Resultatgrad -0.3 -14.7 -4.1 -0.3
Rentedekningsgrad -1.1 -17.6 -6.8 -0.3
Gjeldsgrad 1.2 1.5 1.2 0.6 1.7
Total kapitalrentabilitet -0.4 -13.8 -6.2 -2.9 -0.3
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex