Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asvo Kvinesdal AS
Juridisk navn:  Asvo Kvinesdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38351611
Postboks 310 Åmot Industrigata 16 Fax: 38351633
4492 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 964761086
Aksjekapital: 594.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 8/18/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.96%
Resultat  
  
-13.02%
Egenkapital  
  
8.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.411.000 13.862.000 13.882.000 13.274.000 13.569.000
Resultat: 294.000 338.000 69.000 -179.000 538.000
Egenkapital: 3.782.000 3.488.000 3.150.000 3.081.000 3.260.000
Regnskap for  Asvo Kvinesdal AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.411.000 13.862.000 13.882.000 13.274.000 13.569.000
Driftskostnader -13.989.000 -13.403.000 -13.692.000 -13.331.000 -12.922.000
Driftsresultat 422.000 459.000 190.000 -57.000 647.000
Finansinntekter 10.000 9.000 11.000 12.000 31.000
Finanskostnader -138.000 -130.000 -131.000 -135.000 -139.000
Finans -128.000 -121.000 -120.000 -123.000 -108.000
Resultat før skatt 294.000 338.000 69.000 -179.000 538.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 294.000 338.000 69.000 -179.000 538.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.165.000 6.698.000 7.269.000 7.604.000 7.708.000
Sum omløpsmidler 3.313.000 2.827.000 2.698.000 1.933.000 3.325.000
Sum eiendeler 9.478.000 9.525.000 9.967.000 9.537.000 11.033.000
Sum opptjent egenkapital 3.188.000 2.894.000 2.556.000 2.487.000 2.666.000
Sum egenkapital 3.782.000 3.488.000 3.150.000 3.081.000 3.260.000
Sum langsiktig gjeld 3.597.000 3.900.000 4.202.000 4.499.000 4.794.000
Sum kortsiktig gjeld 2.099.000 2.136.000 2.615.000 1.957.000 2.980.000
Sum gjeld og egenkapital 9.478.000 9.524.000 9.967.000 9.537.000 11.034.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.406.000 13.833.000 13.837.000 13.255.000 13.537.000
Andre inntekter 5.000 29.000 45.000 20.000 32.000
Driftsinntekter 14.411.000 13.862.000 13.882.000 13.274.000 13.569.000
Varekostnad -536.000 -533.000 -451.000 -450.000 -403.000
Lønninger -10.378.000 -9.988.000 -10.583.000 -10.353.000 -9.801.000
Avskrivning -757.000 -789.000 -735.000 -702.000 -757.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.318.000 -2.093.000 -1.923.000 -1.826.000 -1.961.000
Driftskostnader -13.989.000 -13.403.000 -13.692.000 -13.331.000 -12.922.000
Driftsresultat 422.000 459.000 190.000 -57.000 647.000
Finansinntekter 10.000 9.000 11.000 12.000 31.000
Finanskostnader -138.000 -130.000 -131.000 -135.000 -139.000
Finans -128.000 -121.000 -120.000 -123.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 294.000 338.000 69.000 -179.000 538.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.304.000 5.539.000 5.774.000 6.009.000 6.244.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 861.000 1.159.000 1.495.000 1.595.000 1.464.000
Sum varige driftsmidler 6.165.000 6.698.000 7.269.000 7.604.000 7.708.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.165.000 6.698.000 7.269.000 7.604.000 7.708.000
Varebeholdning 262.000 206.000 253.000 177.000 192.000
Kundefordringer 447.000 321.000 315.000 324.000 295.000
Andre fordringer 555.000 459.000 445.000 417.000 729.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.049.000 1.839.000 1.686.000 1.015.000 2.109.000
Sum omløpsmidler 3.313.000 2.827.000 2.698.000 1.933.000 3.325.000
Sum eiendeler 9.478.000 9.525.000 9.967.000 9.537.000 11.033.000
Sum opptjent egenkapital 3.188.000 2.894.000 2.556.000 2.487.000 2.666.000
Sum egenkapital 3.782.000 3.488.000 3.150.000 3.081.000 3.260.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.597.000 3.900.000 4.202.000 4.499.000 4.794.000
Leverandørgjeld 246.000 345.000 786.000 205.000 1.280.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 594.000 609.000 641.000 605.000 593.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.259.000 1.182.000 1.188.000 1.147.000 1.107.000
Sum kortsiktig gjeld 2.099.000 2.136.000 2.615.000 1.957.000 2.980.000
Sum gjeld og egenkapital 9.478.000 9.524.000 9.967.000 9.537.000 11.034.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.214.000 691.000 83.000 -24.000 345.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 0.9 0.9 1.1
Soliditet 39.9 36.6 31.6 32.3 29.5
Resultatgrad 2.9 3.3 1.4 -0.4 4.8
Rentedekningsgrad 3.1 3.5 1.5 -0.4 4.9
Gjeldsgrad 1.5 1.7 2.2 2.1 2.4
Total kapitalrentabilitet 4.6 4.9 2 -0.5 6.1
Signatur
25.01.2013
STYRETS FORMANN ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex