Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asvo Ibestad AS
Juridisk navn:  Asvo Ibestad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77095400
Postboks 4 Bygdaveien 146 Fax: 77095697
9451 Hamnvik 9450 Hamnvik
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Ibestad
Org.nr: 968059947
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/5/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo Harstad As
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.97%
Resultat  
  
78.14%
Egenkapital  
  
8.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.020.000 5.681.000 5.629.000 5.295.000 4.719.000
Resultat: 383.000 215.000 404.000 216.000 96.000
Egenkapital: 5.151.000 4.769.000 4.554.000 4.150.000 3.934.000
Regnskap for  Asvo Ibestad AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.020.000 5.681.000 5.629.000 5.295.000 4.719.000
Driftskostnader -5.625.000 -5.452.000 -5.207.000 -5.075.000 -4.633.000
Driftsresultat 395.000 230.000 422.000 220.000 87.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 7.000 35.000
Finanskostnader -16.000 -18.000 -21.000 -11.000 -26.000
Finans -12.000 -15.000 -18.000 -4.000 9.000
Resultat før skatt 383.000 215.000 404.000 216.000 96.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 383.000 215.000 404.000 216.000 96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.954.000 1.870.000 1.922.000 2.080.000 2.018.000
Sum omløpsmidler 5.034.000 4.548.000 4.391.000 3.809.000 3.568.000
Sum eiendeler 6.988.000 6.418.000 6.313.000 5.889.000 5.586.000
Sum opptjent egenkapital 4.851.000 4.469.000 4.254.000 3.850.000 3.634.000
Sum egenkapital 5.151.000 4.769.000 4.554.000 4.150.000 3.934.000
Sum langsiktig gjeld 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 950.000 960.000 839.000 652.000
Sum gjeld og egenkapital 6.987.000 6.419.000 6.314.000 5.889.000 5.586.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.008.000 2.262.000 2.206.000 2.041.000 1.737.000
Andre inntekter 12.000 3.419.000 3.423.000 3.254.000 2.982.000
Driftsinntekter 6.020.000 5.681.000 5.629.000 5.295.000 4.719.000
Varekostnad -227.000 -283.000 -229.000 -276.000 -117.000
Lønninger -4.303.000 -4.136.000 -4.003.000 -3.766.000 -3.647.000
Avskrivning -229.000 -191.000 -209.000 -190.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 -101.000 0
Andre driftskostnader -866.000 -842.000 -766.000 -742.000 -692.000
Driftskostnader -5.625.000 -5.452.000 -5.207.000 -5.075.000 -4.633.000
Driftsresultat 395.000 230.000 422.000 220.000 87.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 7.000 35.000
Finanskostnader -16.000 -18.000 -21.000 -11.000 -26.000
Finans -12.000 -15.000 -18.000 -4.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 383.000 215.000 404.000 216.000 96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.948.000 1.317.000 1.276.000 1.365.000 1.150.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 554.000 646.000 715.000 868.000
Sum varige driftsmidler 1.954.000 1.870.000 1.922.000 2.080.000 2.018.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.954.000 1.870.000 1.922.000 2.080.000 2.018.000
Varebeholdning 316.000 168.000 195.000 234.000 233.000
Kundefordringer 244.000 364.000 202.000 228.000 312.000
Andre fordringer 356.000 300.000 259.000 317.000 230.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.118.000 3.717.000 3.735.000 3.030.000 2.792.000
Sum omløpsmidler 5.034.000 4.548.000 4.391.000 3.809.000 3.568.000
Sum eiendeler 6.988.000 6.418.000 6.313.000 5.889.000 5.586.000
Sum opptjent egenkapital 4.851.000 4.469.000 4.254.000 3.850.000 3.634.000
Sum egenkapital 5.151.000 4.769.000 4.554.000 4.150.000 3.934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
Leverandørgjeld 493.000 169.000 187.000 97.000 90.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 322.000 300.000 336.000 328.000 184.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 422.000 481.000 437.000 414.000 378.000
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 950.000 960.000 839.000 652.000
Sum gjeld og egenkapital 6.987.000 6.419.000 6.314.000 5.889.000 5.586.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.798.000 3.598.000 3.431.000 2.970.000 2.916.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4.8 4.6 4.5 5.5
Likviditetsgrad 2 3.8 4.6 4.4 4.3 5.2
Soliditet 73.7 74.3 72.1 70.5 70.4
Resultatgrad 6.6 4 7.5 4.2 1.8
Rentedekningsgrad 24.7 12.8 20.1 20.6 4.7
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 5.7 3.6 6.7 3.9 2.2
Signatur
10.07.2017
STYRETS FORMANN.
Prokurister
10.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex