Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asvo Fusa AS
Juridisk navn:  Asvo Fusa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56581418
Eikelandsosen Eikelandsosen Fax: 56581066
5640 Eikelandsosen 5640 Eikelandsosen
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 960178882
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/19/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bergen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.81%
Resultat  
  
-105.21%
Egenkapital  
  
-1.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.398.000 5.200.000 4.720.000 4.057.000 4.656.000
Resultat: -16.000 307.000 329.000 -384.000 -81.000
Egenkapital: 1.356.000 1.372.000 1.065.000 736.000 1.120.000
Regnskap for  Asvo Fusa AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.398.000 5.200.000 4.720.000 4.057.000 4.656.000
Driftskostnader -5.270.000 -4.753.000 -4.245.000 -4.318.000 -4.623.000
Driftsresultat 128.000 447.000 475.000 -259.000 33.000
Finansinntekter 0 3.000 4.000 3.000 0
Finanskostnader -145.000 -143.000 -150.000 -128.000 -114.000
Finans -145.000 -140.000 -146.000 -125.000 -114.000
Resultat før skatt -16.000 307.000 329.000 -384.000 -81.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 307.000 329.000 -384.000 -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.782.000 6.142.000 6.387.000 3.501.000 3.278.000
Sum omløpsmidler 1.196.000 1.144.000 1.360.000 4.278.000 1.229.000
Sum eiendeler 6.978.000 7.286.000 7.747.000 7.779.000 4.507.000
Sum opptjent egenkapital 1.256.000 1.272.000 965.000 636.000 1.020.000
Sum egenkapital 1.356.000 1.372.000 1.065.000 736.000 1.120.000
Sum langsiktig gjeld 4.933.000 5.211.000 5.504.000 5.791.000 1.959.000
Sum kortsiktig gjeld 689.000 702.000 1.178.000 1.252.000 1.428.000
Sum gjeld og egenkapital 6.978.000 7.285.000 7.747.000 7.779.000 4.507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.881.000 1.775.000 1.425.000 1.215.000 1.473.000
Andre inntekter 3.518.000 3.425.000 0 0 78.000
Driftsinntekter 5.398.000 5.200.000 4.720.000 4.057.000 4.656.000
Varekostnad -608.000 -622.000 -394.000 -307.000 -404.000
Lønninger -3.456.000 -3.056.000 -2.947.000 -3.179.000 -3.330.000
Avskrivning -360.000 -355.000 -253.000 -156.000 -155.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -698.000 -720.000 -651.000 -676.000 -734.000
Driftskostnader -5.270.000 -4.753.000 -4.245.000 -4.318.000 -4.623.000
Driftsresultat 128.000 447.000 475.000 -259.000 33.000
Finansinntekter 0 3.000 4.000 3.000 0
Finanskostnader -145.000 -143.000 -150.000 -128.000 -114.000
Finans -145.000 -140.000 -146.000 -125.000 -114.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 307.000 329.000 -384.000 -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.902.000 5.168.000 5.413.000 2.458.000 2.158.000
Maskiner anlegg 689.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 783.000 804.000 891.000 984.000
Sum varige driftsmidler 5.591.000 5.951.000 6.217.000 3.348.000 3.142.000
Sum finansielle anleggsmidler 191.000 191.000 171.000 153.000 135.000
Sum anleggsmidler 5.782.000 6.142.000 6.387.000 3.501.000 3.278.000
Varebeholdning 177.000 309.000 338.000 420.000 476.000
Kundefordringer 330.000 292.000 828.000 830.000 586.000
Andre fordringer 65.000 59.000 79.000 92.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 624.000 484.000 115.000 2.936.000 99.000
Sum omløpsmidler 1.196.000 1.144.000 1.360.000 4.278.000 1.229.000
Sum eiendeler 6.978.000 7.286.000 7.747.000 7.779.000 4.507.000
Sum opptjent egenkapital 1.256.000 1.272.000 965.000 636.000 1.020.000
Sum egenkapital 1.356.000 1.372.000 1.065.000 736.000 1.120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 195.000 0 304.000
Sum langsiktig gjeld 4.933.000 5.211.000 5.504.000 5.791.000 1.959.000
Leverandørgjeld 176.000 260.000 99.000 142.000 250.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 236.000 200.000 193.000 238.000 229.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 276.000 242.000 691.000 871.000 645.000
Sum kortsiktig gjeld 689.000 702.000 1.178.000 1.252.000 1.428.000
Sum gjeld og egenkapital 6.978.000 7.285.000 7.747.000 7.779.000 4.507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 507.000 442.000 182.000 3.026.000 -199.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.2 3.4 0.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 0.9 3.1 0.6
Soliditet 19.4 18.8 13.7 9.5 24.9
Resultatgrad 2.4 8.6 10.1 -6.4 0.7
Rentedekningsgrad 0.9 3.1 3.2 0.3
Gjeldsgrad 4.1 4.3 6.3 9.6 3.0
Total kapitalrentabilitet 1.8 6.2 6.2 -3.3 0.7
Signatur
26.05.2020
TRE AV MEDLEMANE I STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
15.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex