Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asvo-Vardø AS
Juridisk navn:  Asvo-Vardø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78987192
Postboks 234 Kaigata 18A Fax: 78988530
9951 Vardø 9950 Vardø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Vardø
Org.nr: 965071377
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/4/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.71%
Resultat  
  
-79.97%
Egenkapital  
  
3.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.795.000 5.642.000 5.659.000 5.450.000 4.880.000
Resultat: 119.000 594.000 419.000 626.000 715.000
Egenkapital: 3.857.000 3.738.000 3.144.000 2.725.000 2.099.000
Regnskap for  Asvo-Vardø AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.795.000 5.642.000 5.659.000 5.450.000 4.880.000
Driftskostnader -5.677.000 -5.052.000 -5.236.000 -4.815.000 -4.146.000
Driftsresultat 118.000 590.000 422.000 635.000 734.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 3.000 -4.000 -10.000 -19.000
Finans 1.000 4.000 -3.000 -9.000 -19.000
Resultat før skatt 119.000 594.000 419.000 626.000 715.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 119.000 594.000 419.000 626.000 715.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 934.000 625.000 415.000 514.000 623.000
Sum omløpsmidler 3.479.000 3.868.000 3.560.000 2.992.000 2.260.000
Sum eiendeler 4.413.000 4.493.000 3.975.000 3.506.000 2.883.000
Sum opptjent egenkapital 3.207.000 3.088.000 2.494.000 2.075.000 1.449.000
Sum egenkapital 3.857.000 3.738.000 3.144.000 2.725.000 2.099.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 87.000 167.000 285.000
Sum kortsiktig gjeld 556.000 755.000 744.000 615.000 499.000
Sum gjeld og egenkapital 4.413.000 4.493.000 3.975.000 3.507.000 2.883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.919.000 1.885.000 2.104.000 1.614.000 1.360.000
Andre inntekter 3.876.000 3.756.000 3.554.000 3.837.000 3.520.000
Driftsinntekter 5.795.000 5.642.000 5.659.000 5.450.000 4.880.000
Varekostnad -909.000 -808.000 -825.000 -896.000 -711.000
Lønninger -3.608.000 -3.308.000 -3.481.000 -3.140.000 -2.689.000
Avskrivning -148.000 -124.000 -99.000 -108.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.012.000 -812.000 -831.000 -671.000 -637.000
Driftskostnader -5.677.000 -5.052.000 -5.236.000 -4.815.000 -4.146.000
Driftsresultat 118.000 590.000 422.000 635.000 734.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 3.000 -4.000 -10.000 -19.000
Finans 1.000 4.000 -3.000 -9.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 119.000 594.000 419.000 626.000 715.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 693.000 336.000 407.000 478.000 549.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 241.000 289.000 8.000 36.000 74.000
Sum varige driftsmidler 934.000 625.000 415.000 514.000 622.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 934.000 625.000 415.000 514.000 623.000
Varebeholdning 1.236.000 1.145.000 1.090.000 931.000 866.000
Kundefordringer 160.000 205.000 306.000 118.000 50.000
Andre fordringer 271.000 256.000 269.000 277.000 254.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.811.000 2.262.000 1.895.000 1.667.000 1.089.000
Sum omløpsmidler 3.479.000 3.868.000 3.560.000 2.992.000 2.260.000
Sum eiendeler 4.413.000 4.493.000 3.975.000 3.506.000 2.883.000
Sum opptjent egenkapital 3.207.000 3.088.000 2.494.000 2.075.000 1.449.000
Sum egenkapital 3.857.000 3.738.000 3.144.000 2.725.000 2.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 87.000 167.000 285.000
Leverandørgjeld 208.000 340.000 255.000 208.000 188.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 78.000 156.000 106.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 321.000 336.000 332.000 302.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 556.000 755.000 744.000 615.000 499.000
Sum gjeld og egenkapital 4.413.000 4.493.000 3.975.000 3.507.000 2.883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.923.000 3.113.000 2.816.000 2.377.000 1.761.000
Likviditetsgrad 1 6 5.1 4.8 4.9 4.5
Likviditetsgrad 2 4 3.6 3.3 3.4 2.8
Soliditet 87.4 83.2 79.1 77.7 72.8
Resultatgrad 2 10.5 7.5 11.7 15.0
Rentedekningsgrad -196.7 105.5 63.5 38.6
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.7 13.2 10.6 18.1 25.5
Signatur
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex