Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asvo-Kongsberg AS
Juridisk navn:  Asvo-Kongsberg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32299800
Postboks 228 Stollveien 29 Fax: 32724261
3603 Kongsberg 3617 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 955965434
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 10/10/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.9%
Resultat  
  
88.26%
Egenkapital  
  
-1.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.778.000 24.574.000 25.321.000 23.705.000 22.748.000
Resultat: -103.000 -877.000 158.000 21.000 2.000
Egenkapital: 6.376.000 6.478.000 7.356.000 7.198.000 7.177.000
Regnskap for  Asvo-Kongsberg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.778.000 24.574.000 25.321.000 23.705.000 22.748.000
Driftskostnader -25.686.000 -25.270.000 -25.005.000 -23.591.000 -22.644.000
Driftsresultat 92.000 -696.000 317.000 114.000 104.000
Finansinntekter 3.000 3.000 21.000 5.000 9.000
Finanskostnader -198.000 -184.000 -181.000 -98.000 -111.000
Finans -195.000 -181.000 -160.000 -93.000 -102.000
Resultat før skatt -103.000 -877.000 158.000 21.000 2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -103.000 -877.000 158.000 21.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.394.000 11.847.000 12.762.000 9.317.000 9.512.000
Sum omløpsmidler 4.055.000 3.702.000 4.004.000 3.469.000 3.461.000
Sum eiendeler 16.449.000 15.549.000 16.766.000 12.786.000 12.973.000
Sum opptjent egenkapital 6.276.000 6.378.000 7.256.000 7.098.000 7.077.000
Sum egenkapital 6.376.000 6.478.000 7.356.000 7.198.000 7.177.000
Sum langsiktig gjeld 4.904.000 5.122.000 5.328.000 1.725.000 2.025.000
Sum kortsiktig gjeld 5.170.000 3.949.000 4.082.000 3.863.000 3.770.000
Sum gjeld og egenkapital 16.450.000 15.549.000 16.766.000 12.786.000 12.972.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.950.000 11.759.000 11.716.000 11.149.000 11.481.000
Andre inntekter 13.828.000 12.815.000 13.605.000 12.556.000 11.267.000
Driftsinntekter 25.778.000 24.574.000 25.321.000 23.705.000 22.748.000
Varekostnad -3.670.000 -4.292.000 -4.034.000 -4.025.000 -4.039.000
Lønninger -17.673.000 -16.583.000 -17.102.000 -15.828.000 -15.347.000
Avskrivning -584.000 -530.000 -503.000 -476.000 -481.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.759.000 -3.865.000 -3.366.000 -3.262.000 -2.777.000
Driftskostnader -25.686.000 -25.270.000 -25.005.000 -23.591.000 -22.644.000
Driftsresultat 92.000 -696.000 317.000 114.000 104.000
Finansinntekter 3.000 3.000 21.000 5.000 9.000
Finanskostnader -198.000 -184.000 -181.000 -98.000 -111.000
Finans -195.000 -181.000 -160.000 -93.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -103.000 -877.000 158.000 21.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.045.000 6.282.000 7.928.000 8.294.000 8.660.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.054.000 1.347.000 687.000 542.000 423.000
Sum varige driftsmidler 8.098.000 7.628.000 8.615.000 8.836.000 9.083.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.296.000 4.219.000 4.147.000 481.000 429.000
Sum anleggsmidler 12.394.000 11.847.000 12.762.000 9.317.000 9.512.000
Varebeholdning 278.000 278.000 180.000 163.000 197.000
Kundefordringer 2.678.000 2.461.000 2.504.000 2.386.000 2.366.000
Andre fordringer 312.000 230.000 125.000 110.000 179.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 787.000 732.000 1.194.000 810.000 718.000
Sum omløpsmidler 4.055.000 3.702.000 4.004.000 3.469.000 3.461.000
Sum eiendeler 16.449.000 15.549.000 16.766.000 12.786.000 12.973.000
Sum opptjent egenkapital 6.276.000 6.378.000 7.256.000 7.098.000 7.077.000
Sum egenkapital 6.376.000 6.478.000 7.356.000 7.198.000 7.177.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.674.000 470.000 309.000 1.104.000 951.000
Sum langsiktig gjeld 4.904.000 5.122.000 5.328.000 1.725.000 2.025.000
Leverandørgjeld 494.000 765.000 417.000 185.000 262.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.174.000 965.000 1.357.000 1.062.000 1.077.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.829.000 1.748.000 1.999.000 1.512.000 1.481.000
Sum kortsiktig gjeld 5.170.000 3.949.000 4.082.000 3.863.000 3.770.000
Sum gjeld og egenkapital 16.450.000 15.549.000 16.766.000 12.786.000 12.972.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.115.000 -247.000 -78.000 -394.000 -309.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9
Soliditet 38.8 41.7 43.9 56.3 55.3
Resultatgrad 0.4 -2.8 1.3 0.5 0.5
Rentedekningsgrad 0.5 -3.8 1.8 1.2 1.0
Gjeldsgrad 1.6 1.4 1.3 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 0.6 -4.5 2 0.9 0.9
Signatur
16.09.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
16.09.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex