Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asvito As
Juridisk navn:  Asvito As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93039775
Lihagen 34 Lihagen 34 Fax:
3029 Drammen 3029 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 997986016
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3.57%
Egenkapital  
  
-52.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 103.000 1.012.000 1.381.000
Resultat: -27.000 -28.000 -7.000 61.000 187.000
Egenkapital: 24.000 51.000 212.000 219.000 174.000
Regnskap for  Asvito As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 103.000 1.012.000 1.381.000
Driftskostnader -28.000 -25.000 -110.000 -964.000 -1.190.000
Driftsresultat -28.000 -25.000 -7.000 47.000 192.000
Finansinntekter 0 0 1.000 14.000 0
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 0 -4.000
Finans 0 -3.000 0 14.000 -4.000
Resultat før skatt -27.000 -28.000 -7.000 61.000 187.000
Skattekostnad 0 0 0 -16.000 -66.000
Årsresultat -27.000 -28.000 -7.000 45.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 27.000 30.000 30.000 0
Sum omløpsmidler 9.000 158.000 164.000 272.000 588.000
Sum eiendeler 36.000 185.000 194.000 302.000 588.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 21.000 182.000 189.000 144.000
Sum egenkapital 24.000 51.000 212.000 219.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 134.000 -18.000 83.000 414.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000 185.000 194.000 302.000 588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 103.000 1.012.000 1.381.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 103.000 1.012.000 1.381.000
Varekostnad 0 0 -13.000 -46.000 -14.000
Lønninger 0 0 0 -672.000 -1.016.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -25.000 -97.000 -246.000 -160.000
Driftskostnader -28.000 -25.000 -110.000 -964.000 -1.190.000
Driftsresultat -28.000 -25.000 -7.000 47.000 192.000
Finansinntekter 0 0 1.000 14.000 0
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 0 -4.000
Finans 0 -3.000 0 14.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -133.000 0 0 0
Årsresultat -27.000 -28.000 -7.000 45.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 27.000 30.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 27.000 27.000 30.000 30.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 1.000 0 369.000
Andre fordringer 0 139.000 77.000 36.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 18.000 87.000 236.000 212.000
Sum omløpsmidler 9.000 158.000 164.000 272.000 588.000
Sum eiendeler 36.000 185.000 194.000 302.000 588.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 21.000 182.000 189.000 144.000
Sum egenkapital 24.000 51.000 212.000 219.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 -34.000 8.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 17.000 51.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 16.000 33.000 250.000
Utbytte 0 -133.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 0 0 25.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 134.000 -18.000 83.000 414.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000 185.000 194.000 302.000 588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 24.000 182.000 189.000 174.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 -9.1 3.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 -9.1 3.3 1.5
Soliditet 66.7 27.6 109.3 72.5 29.6
Resultatgrad -6.8 4.6 13.9
Rentedekningsgrad -8.3 48.0
Gjeldsgrad 0.5 2.6 -0.1 0.4 2.4
Total kapitalrentabilitet -77.8 -13.5 -3.1 20.2 32.7
Signatur
22.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex